تیتر اول

شهلا دانشفر: بازنشستگان در تدارک یک روز اعتراض سراسری

شهلا دانشفر: بازنشستگان در تدارک یک روز اعتراض سراسری

بازنشستگان کشوری، لشگری، تامین اجتماعی و فرهنگیان بدنبال تجمعات اعتراضی پی در پی در سال جدید برای پیگیری خواستهایشان برای ساعت ده صبح روز هشتم آبانماه به برپایی تجمع اعتراضی سراسری در مقابل سازمان برنامه و بودجه فراخوان داده اند.…

دو هزار کارگر عسلویه دست به اعتصاب زدند

دو هزار کارگر عسلویه دست به اعتصاب زدند

بنا به خبر دریافتی ما امروز ۸ آبان ۲۰۰۰ کارگر فاز ١٣ عسلویه در اعتراض به تعویق پرداخت ٥ ماه دستمزد دست به اعتصاب زدند. رفت و آمد در کل قطع شده و حراستی ها درب اصلی رفت و آمدها…

محمود صالحی باید فورا آزاد شود

محمود صالحی باید فورا آزاد شود

اعتراضات کارگری و توده ای در حال گسترش است و روز بروز تعرضی تر و سیاسی تر میشود و گلوی رژیم را هر روز بیشتر میفشارد. این اعتراضات و مبارزات عکس العمل متحدانه کارگران به تعرضات و تحمیلات هرروزه حکومت…

محمود صالحی دستگیر شد

محمود صالحی دستگیر شد

محمود صالحی دستگیر شد آخرین اخبار از معلمان زندانی آخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی فشار بر روی جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن وی به زندان *** محمود صالحی دستگیر شد ساعت ١٢ ظهر روز ٦ آبانماه محمود صالحی از چهره ها و فعالین سرشناس جنبش…

قرار در مورد تشکلیابی حزبی طبقه کارگر

قرار در مورد تشکلیابی حزبی طبقه کارگر

ز آنجا که  یک رکن مهم تشکلیابی طبقه کارگر تحزب و سازمانیابی حزبی است پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران از رهبری و فعالین حزبی در جنبش کارگری میخواهد که مقابله فعال با حزب گریزی و نقد گرایشاتی که فعالیت…

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

اعتصاب کارگران هپکو برای پیگیری خواستهایشان، فراخوان بازنشستگان به تجمع اعتراضی در روز هشتم آبانماه در مقابل دفتر سازمان برنامه و بودجه، سه روز تجمع اعتراضی جوانان بیکار در آبادان علیه بیکاری در مقابل فرمانداری، اعتصاب دو هفته ای کارگران…

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
«
»

مطالب بیشتر

شهلا دانشفر: بازنشستگان در تدارک یک روز اعتراض سراسری

شهلا دانشفر: بازنشستگان در تدارک یک روز اعتراض سراسری

بازنشستگان کشوری، لشگری، تامین اجتماعی و فرهنگیان بدنبال تجمعات اعتراضی پی در پی در سال جدید برای پیگیری خواستهایشان برای ساعت ده صبح روز هشتم آبانماه به برپایی تجمع اعتراضی سراسری در مقابل سازمان برنامه و بودجه فراخوان داده اند. نکته قابل تجمع اتحاد همه بازنشستگان برای شرکت در این حرکت اعتراضی است و بار دیگر پوسترها با شعار همه…

دو هزار کارگر عسلویه دست به اعتصاب زدند

دو هزار کارگر عسلویه دست به اعتصاب زدند

بنا به خبر دریافتی ما امروز ۸ آبان ۲۰۰۰ کارگر فاز ١٣ عسلویه در اعتراض به تعویق پرداخت ٥ ماه دستمزد دست به اعتصاب زدند. رفت و آمد در کل قطع شده و حراستی ها درب اصلی رفت و آمدها را بسته اند. کارگران در خوابگاه مانده و سرکار نمی روند اعتصاب کارگران در فازهای مختلف عسلویه به امری دائمی تبدیل…

محمود صالحی باید فورا آزاد شود

محمود صالحی باید فورا آزاد شود

اعتراضات کارگری و توده ای در حال گسترش است و روز بروز تعرضی تر و سیاسی تر میشود و گلوی رژیم را هر روز بیشتر میفشارد. این اعتراضات و مبارزات عکس العمل متحدانه کارگران به تعرضات و تحمیلات هرروزه حکومت مفتخوران اسلامی و کارفرمایان حریصی است که مدام مشغول دزدی از سفره فقیرانه کارگران هستند. جمهوری اسلامی ناتوان از پاسخگویی…

محمود صالحی دستگیر شد

محمود صالحی دستگیر شد

محمود صالحی دستگیر شد آخرین اخبار از معلمان زندانی آخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی فشار بر روی جعفر عظیم زاده برای بازگرداندن وی به زندان *** محمود صالحی دستگیر شد ساعت ١٢ ظهر روز ٦ آبانماه محمود صالحی از چهره ها و فعالین سرشناس جنبش کارگری در حالیکه دستگاه دیالیز به او وصل بود، توسط مامورین لباس شخصی جمهوری اسلامی در جلوی درب بیمارستان بازداشت…

قرار در مورد تشکلیابی حزبی طبقه کارگر

قرار در مورد تشکلیابی حزبی طبقه کارگر

ز آنجا که  یک رکن مهم تشکلیابی طبقه کارگر تحزب و سازمانیابی حزبی است پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران از رهبری و فعالین حزبی در جنبش کارگری میخواهد که مقابله فعال با حزب گریزی و نقد گرایشاتی که فعالیت غیرحزبی و “مستقل” از احزاب چپ و کمونیستی  را یک فضیلت میدانند در دستور کار خود قرار بدهند و تلاش…

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

اعتصاب کارگران هپکو برای پیگیری خواستهایشان، فراخوان بازنشستگان به تجمع اعتراضی در روز هشتم آبانماه در مقابل دفتر سازمان برنامه و بودجه، سه روز تجمع اعتراضی جوانان بیکار در آبادان علیه بیکاری در مقابل فرمانداری، اعتصاب دو هفته ای کارگران ” لاستیک پارس” علیه اخراج ها، گسترش اعتراضات در فازهای مختلف پارس جنوبی، ادامه کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات و…

حمید تقوائي : حزب و جنبش کارگری

حمید تقوائي : حزب و جنبش کارگری

سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائي در پلنوم ۴۷ حزب کمونیست کارگری ایران معمولا ما کنگره ها را با اسمی مشخص میکردیم. مثل کنگره انقلاب و یا کنگره حزبیت و غیره. با همین سبک میتوان این پلنوم را پلنوم حزب و جنبش کارگری نامید میخواهم امروز در این مورد صحبت کنم. این تم را با یکی از رفقا در میان گذاشتم سئوالش این بود که آیا…

یاشار سهندی: توان بالقوه جنبش کارگری

یاشار سهندی: توان بالقوه جنبش کارگری

جنبش کارگری قدرتش را نه با تشکیلات و سازماندهی سراسری، که برخی فکر میکنند تا این نباشد اساسا جنبشی نیست واگر باشد تدافعی است و چون تدافعی است حداکثر قابل ترحم است،  آن هم نه از سر اینکه بالاخره مبارزه ای است بلکه بخاطر دستان پینه بسته کارگر و زندگی فلاکت بارش؛ جنبش کارگری در ایران در این ایام بخاطر…

یاشار سهندی: جواب کارگران به مرگ ناحق محمد جراحی

یاشار سهندی: جواب کارگران به مرگ ناحق محمد جراحی

جنبش کارگری ایران این شانس را داشت که پا گیری اش همزمان شود با شکل گیری و فعالیت بلشویکهای روسیه و نیز همه شکوه وعظمت انقلاب اکتبر را لمس کند که در صدمین سالگرد آن هنوز آرمانهایش زنده است؛  از اولین فعالین کارگری ایران، محمد پروانه  تا محمد جراحی راهی بس طولانی طی شده و در این مسیر بسیاری مانند…

تجمع سراسری بازنشستگان مقابل دفتر روحانی

تجمع سراسری بازنشستگان مقابل دفتر روحانی

https://youtu.be/vUIg7s9eRVI تجمع سراسری بازنشستگان مقابل دفتر روحانی روز ١٨ مهر ماه بار دیگر بازنشستگان در مقابل دفتر روحانی دست به تجمع اعتراضی زدند. جمعیت وسیعی بود و بازنشستگانی از شهرهای دیگر نیز حضور داشتند و حضور زنان بسیار چشمگیر بود . در این حرکت اعتراضی جمعیت با کف زدن و با شعارهای خط فقر ٤ میلیون حقوق ما یک میلیون، منزلت، معیشت،…

شهلا دانشفر: محمد جراحی، با سرود انترناسیونال به خاک سپرده شد

شهلا دانشفر: محمد جراحی، با سرود انترناسیونال به خاک سپرده شد

یادش گرامی باد روز ١٤ مهر محمد جراحی چهره محبوب کارگری، کارگر رزمنده و کمونیست در گورستان “وادی رحمت تبریز” با حضور اعضای خانواده، همکاران و جمع وسیعی از مردم تبریز، و رهنوردان راه آزادی و برابری که از شهرهای دیگر به تبریز رفته بودند، به خاک سپرده شد. محمد جراحی در صبح روز ١٣ مهر در بیمارستان تجریش تهران جان…

!صفحه ویژه درگذشت محمد جراحی

!صفحه ویژه درگذشت محمد جراحی

اطلاعیه ها و پیامها  اطلاعیه حزب : محمد جراحی چهره محبوب جنبش کارگری درگذشت!  اطلاعیه حزب: درمورد عضویت محمد جراحی در حزب کمونیست کارگری! جمع زیادی از یاران محمد جراحی، فعالین کارگری و آزادیخواهان روز ۱۴ مهر در مراسم خاکسپاری او در گورستانی در تبریز جمع شدند تا به این فعال خستگی ناپذیر جنبش کارگری و مبارز راه آزادی و انسانیت ادای احترام…

دانشجویان بهیاری دست به تجمع سراسری زدند

دانشجویان بهیاری دست به تجمع سراسری زدند

روز شنبه ۱۵ مهرماه دانشجویان بهیاری شیراز، مشهد، سنندج، خرم آباد، ارومیه، زنجان، همدان و ایلام و برخی شهرهای دیگر دست به تجمعات اعتراضی زدند و علیه وضعیت استخدامی خود اعتراض کردند دانشجویان میگویند وزارت بهداشت دو سال قبل با قول استخدام بعنوان بهیار از هر دانشجو ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شهریه گرفته اما بعدا زیر قول خود زده…

درمورد عضویت محمد جراحی در حزب کمونیست کارگری

درمورد عضویت محمد جراحی در حزب کمونیست کارگری

بدنبال انتشار اطلاعیه حزب کمونیست کارگری در مورد در گذشت محمد جراحی چهره سرشناس جنبش کارگری و کادر حزب عده ای با انتشار یک نامه سراسر توهین و افترا آمیز، عضویت او در حزب را زیر سئوال برده اند. اما مشکل این افراد سند و مدرک عضویت نیست، نفس عضویت یک فعال سرشناس کارگری در یک حزب کمونیستی است. اینان در…

شهلا دانشفر: اتفاق مهمی که در آذرآب و هپکو روی داد

شهلا دانشفر: اتفاق مهمی که در آذرآب و هپکو روی داد

اعتراضات اخیر کارگران آذرآب و هپکو نقطه تازه ای در جنبش کارگری است.  این اعتراضات قدرتمند را باید در فضای پر تلاطم سیاسی امروز جامعه قرار داد تا اهمیت آنها بهتر درک شود. این اتفاقات در فضایی که اعتراض علیه اختلاس های حکومتی و رانت خواری هایشان به شعار خیابانی تبدیل شده است، شعارهایی که در تجمعات مختلف کارگران، معلمان،…

کارگران هپکو باز هم مسیر راه آهن را بستند

کارگران هپکو باز هم مسیر راه آهن را بستند

کارگران آذرآب و هپکو خواست خود را به کرسی مینشانند طبق گزارشی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، همزمان با سفر ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی به اراک، کارگران هپکو امروز ۵ مهرماه مسیر راه آهن اراک – تهران را برای مدتی اشغال کردند. کارگران وعده های زیادی در سالهای گذشته از جانب مقامات مختلف حکومت شنیده اند که همه…

هزاران نفر از معلمان و بازنشستگان در سراسر کشور دست به تجمع زدند

هزاران نفر از معلمان و بازنشستگان در سراسر کشور دست به تجمع زدند

۱۳ مهر تجلی اتحاد و همبستگی مردم بود امروز ۱۳ مهر به مناسبت روز معلم، هزاران نفر از معلمان شاغل و بازنشستگان لشگری، کشوری، تامین اجتماعی و وزارت بهداشت تجمات پرشوری در شهرهای مختلف برپا کردند و بر تحقق خواستهای مهم و فوری خود پافشاری کردند. نقش زنان در این تجمعات بسیار چشمگیر بود تجمعات پرشور امروز به فراخوان شورای تشکل های…

محمد جراحی چهره محبوب جنبش کارگری درگذشت

محمد جراحی چهره محبوب جنبش کارگری درگذشت

با کمال تاسف و تاثر محمد جراحی چهره شناخته شده جنبش کارگری و کادر حزب کمونیست کارگری ایران پس از سی سال تلاش بی وقفه در دفاع از طبقه کارگر و در راه آرمان رهایی بخش کمونیسم و پس از چندین ماه دست و پنجه نرم کردن با سرطان امروز ۱۳ مهر در بیمارستان تجریش در تهران درگذشت محمد جراحی را…

  • 1
  • 2