تیتر اول

رضا پهلوی و معضل پایه ای سلطنت طلبان

رضا پهلوی و معضل پایه ای سلطنت طلبان إنترناسيونال ٧٢٨ كاظم نيكخواه استعفای رضا پهلوی از سمت ریاست "شورای ملی ایران بحث موقعیت سلطنت طلبان را دوباره روی میز آورده است. یک سال پیش این شورا توسط رضا پهلوی اعلام موجودیت کرد. عده ای به آن دخیل بستند و امیدوار شدند که کشتی شکسته سلطنت طلبان را به ساحلی برساند. اما خیلی زود…

رضا پهلوی و معضل پایه ای سلطنت طلبان

تشکلیابی سراسری کارگران

انترناسیونال می پرسد تشکلیابی سراسری کارگران انترناسیونال: تشکلیابی سراسری کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان و سایر اقشار جامعه، نه فقط امری عاجل و گرهی بلکه، یکی از بحث های جاری در میان فعالین است. شما بر این باورید که کارگران می توانند در شرایط حاضر بطور سراسری متشکل شوند. چگونه می توان موانع این امر که در قدم اول فشار نیروهای…

تشکلیابی سراسری کارگران

نگاهی به آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

این مصاحبه در مهرماه ۱۳۹۳ انجام گرفت و در انترناسیونال ۵۷۷ منتشر گردید. تجدید انتشار آن با جایگزینی آمار جدید، که توسط سیامک بهاری انجام شده، گویای چگونگی وضعیت آموزش و پرورش در حکومت جمهوری اسلامی است نگاهی به آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گفتگو با سیامک بهاری انترناسیونال: آموزش وپرورش در نظام جمهوری اسلامی را چگونه تعریف میکنید؟ سیامک بهاری: قبل از…

نگاهی به آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

باید فراتر رفت!‌ درمورد حضور خانواده های کارگری

باید فراتر رفت درمورد حضور خانواده های کارگری اصغر کریمی سپتامر ٢٠١٦ کمی بیش از دو هفته قبل که مطلبی درمورد دو ویژگی پایدار و مهم جنبش کارگری، چهره دار شدن جنبش کارگری و حضور خانواده های کارگری در تجمعات اعتراضی نوشتم تا امروز، خانواده های کارگری در چندین اعتراض دیگر نیز شرکت کرده اند. تنها ظرف این مدت کوتاه یعنی از دوم شهریور…

باید فراتر رفت!‌   درمورد حضور خانواده های کارگری

گفتگو با شهلا دانشفر: پیرامون تحرک و پیشروی جنبش کارگری

خلیل کیوان: اعتراضات کارگری گسترده است. از جمله روزهای دهم و یازدهم تیرماه شاهد حرکت سازمانیافته و گسترده کارگران شرکتی مخابرات در بسیاری از شهرهای استان های لرستان، خوزستان، فارس، مازندران، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و همدان، بودیم.  کارگران مخابرات با یک اقدام سراسری و همزمان دست به تجمعات اعتراضی در مقابل ساختمان های مخابرات زدند و خواهان عقد…

گفتگو با شهلا دانشفر: پیرامون تحرک و پیشروی جنبش کارگری

شهلا دانشفر: پیشروی جنبش کارگری در سال های اخیر و…

در چند سال اخیر جنبش کارگری پیشروی های تحول بخشی داشته است. حزب کمونیست کارگری ایران یک فاکتور مهم در این پیشروی ها و رشد و نفود گرایش چپ و رادیکال در جنبش کارگری داشته است. رئوس مهم این تحولات عبارت از ١ – هر روزه بودن و گستردگی مبارزات کارگران در تقابل با تعرضات حکومت اسلامی، یک فاکتور مهمی در…

شهلا دانشفر: پیشروی جنبش کارگری در سال های اخیر و استنتاجات عملی
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
«
»

مطالب بیشتر

رضا پهلوی و معضل پایه ای سلطنت طلبان

رضا پهلوی و معضل پایه ای سلطنت طلبان

رضا پهلوی و معضل پایه ای سلطنت طلبان إنترناسيونال ٧٢٨ كاظم نيكخواه استعفای رضا پهلوی از سمت ریاست "شورای ملی ایران بحث موقعیت سلطنت طلبان را دوباره روی میز آورده است. یک سال پیش این شورا توسط رضا پهلوی اعلام موجودیت کرد. عده ای به آن دخیل بستند و امیدوار شدند که کشتی شکسته سلطنت طلبان را به ساحلی برساند. اما خیلی زود…

تشکلیابی سراسری کارگران

تشکلیابی سراسری کارگران

انترناسیونال می پرسد تشکلیابی سراسری کارگران انترناسیونال: تشکلیابی سراسری کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان و سایر اقشار جامعه، نه فقط امری عاجل و گرهی بلکه، یکی از بحث های جاری در میان فعالین است. شما بر این باورید که کارگران می توانند در شرایط حاضر بطور سراسری متشکل شوند. چگونه می توان موانع این امر که در قدم اول فشار نیروهای…

نگاهی به آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نگاهی به آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

این مصاحبه در مهرماه ۱۳۹۳ انجام گرفت و در انترناسیونال ۵۷۷ منتشر گردید. تجدید انتشار آن با جایگزینی آمار جدید، که توسط سیامک بهاری انجام شده، گویای چگونگی وضعیت آموزش و پرورش در حکومت جمهوری اسلامی است نگاهی به آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گفتگو با سیامک بهاری انترناسیونال: آموزش وپرورش در نظام جمهوری اسلامی را چگونه تعریف میکنید؟ سیامک بهاری: قبل از…

باید فراتر رفت!‌ درمورد حضور خانواده های کارگری

باید فراتر رفت!‌   درمورد حضور خانواده های کارگری

باید فراتر رفت درمورد حضور خانواده های کارگری اصغر کریمی سپتامر ٢٠١٦ کمی بیش از دو هفته قبل که مطلبی درمورد دو ویژگی پایدار و مهم جنبش کارگری، چهره دار شدن جنبش کارگری و حضور خانواده های کارگری در تجمعات اعتراضی نوشتم تا امروز، خانواده های کارگری در چندین اعتراض دیگر نیز شرکت کرده اند. تنها ظرف این مدت کوتاه یعنی از دوم شهریور…

گفتگو با شهلا دانشفر: پیرامون تحرک و پیشروی جنبش کارگری

گفتگو با شهلا دانشفر: پیرامون تحرک و پیشروی جنبش کارگری

خلیل کیوان: اعتراضات کارگری گسترده است. از جمله روزهای دهم و یازدهم تیرماه شاهد حرکت سازمانیافته و گسترده کارگران شرکتی مخابرات در بسیاری از شهرهای استان های لرستان، خوزستان، فارس، مازندران، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و همدان، بودیم.  کارگران مخابرات با یک اقدام سراسری و همزمان دست به تجمعات اعتراضی در مقابل ساختمان های مخابرات زدند و خواهان عقد…

شهلا دانشفر: پیشروی جنبش کارگری در سال های اخیر و استنتاجات عملی

شهلا دانشفر: پیشروی جنبش کارگری در سال های اخیر و استنتاجات عملی

در چند سال اخیر جنبش کارگری پیشروی های تحول بخشی داشته است. حزب کمونیست کارگری ایران یک فاکتور مهم در این پیشروی ها و رشد و نفود گرایش چپ و رادیکال در جنبش کارگری داشته است. رئوس مهم این تحولات عبارت از ١ – هر روزه بودن و گستردگی مبارزات کارگران در تقابل با تعرضات حکومت اسلامی، یک فاکتور مهمی در…

حمید تقوایی: چرا انحلال ارتش ممکن و ضروری است؟

حمید تقوایی: چرا انحلال ارتش ممکن و ضروری است؟

حسن صالی:  یک بند برنامه حزب کمونیست کارگری انحلال ارتش است. اگر ارتش نباشد امنیت جامعه، از جمله در مقابل حمله نظامی دول دیگر، چگونه تامین میشود؟ حمید تقوایی: ارتش در همه کشورها در خدمت طبقه حاکم قرار دارد و  کاربرد و ارزش استفاده آن هم عبارتست از حفظ سلطه طبقه حاکمه بر جامعه و دفاع از بازار داخلی و منافع اقتصادی طبقه…

مصاحبه با حمید تقوایی: مبانی مبارزه کمونیستی با تروریسم اسلامی

مصاحبه با حمید تقوایی: مبانی مبارزه کمونیستی با تروریسم اسلامی

انترناسیونال: در سال گذشته کشورهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی از فرانسه و دانمارک و آلمان تا آمریکا و بلژیک صحنه جنایات فجیع داعش و برخی جریانات اسلامی دیگر بوده است و در ماههای اخیر این جنایات سرعت گرفته است. فضای شورانگیزی که در دفاع از پناهجویان در کشورهای مختلف شکل گرفته بود، جای خود را به نگرانی مردم از تروریسم…

حمید تقوائی: اسلام سیاسی در شرایط امروز

حمید تقوائی: اسلام سیاسی در شرایط امروز

بخش اول انترناسیونال: هرچند در سالهای گذشته اصطلاح اسلام سیاسی در خیلی رسانه های بین المللی یا احزاب و سازمان های سیاسی مطرح شده است اما همچنان اکثر دولتها و رسانه ها تلاش میکنند از عبارت اسلام سیاسی امتناع کنند و افراط گرایی اسلامی و یا عباراتی مشابه این بکار میبرند. دلیلش چیست؟ چه تفاوتی میان این دو عبارت وجود دارد؟   حمید…

حمید تقوایی: چشم انداز پیروزی کمونیسم در ایران

حمید تقوایی: چشم انداز پیروزی کمونیسم در ایران

این نوشته بر مبنای سخنرانی در یک جلسه آموزشی درون حزبی تدوین شده است آیا کمونیسم میتواند در ایران پیروز بشود؟ برای یافتن پاسخ باید موضوع را در دوسطح بررسی کرد: یک سطح پایه ای و استراتژیک، و یک سطح سیاسی و مشخص ،در سطح پایه ای اگر بخواهیم به این سئوال جواب بدهیم باید ببینیم که کلا توازن قوا و…

در تهران، بانه، اصفهان و رشت مردم دست به تظاهرات زدند

در تهران، بانه، اصفهان و رشت مردم دست به تظاهرات زدند

امروز مردم شهر بانه، کارگران و دانشجویان، بازنشستگان و پرستاران در تجمعات مختلف در تهران و اصفهان و بانه و رشت تظاهرات های بزررگی برپا کردند و علیه جنایت و بیحقوقی و وضعیت معیشتی اعتراض کردند هزاران نفر از مردم خشمگین بانه در اعتراض به قتل دو کولبر امروز در خیابان های شهر به حرکت درآمدند و با سنگ در مقابل…

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

هفته گذشته، یک هفته پر تلاطم اعتراضی بود و ١٤ شهریور یکی از روزهای مهم ‌آن بود. از جمله تجمعات اعتراضی بازنشستگان کشوری و فرهنگی در برابر سازمان برنامه و بودجه و بازنشستگان ارتش در برابر دفتر رئیس جمهوری، تجمع اعتراضی با شکوه کارگران، معلمان، دانشجویان در دفاع از رضا شهابی، طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد در مقابل مجلس اسلامی،…

پنجاه سؤال از حزب کمونیست کارگری ایران

پنجاه سؤال از حزب کمونیست کارگری ایران

ھدف جزوه ای که در اختيار دارید تشریح نقطه نظرات و دیدگاھھای حزب کمونيست کارگری ایران درعرصه ھای متفاوت است. در این جزوه تلاش شده است از طریق پاسخ دادن به سئوالاتی که معمولا از حزب پرسيده می شود، نظرگاھھای حزب بطور فشرده توضيح داده شود. پاسخ دھندگان به این سئوالات از .اعضای کميته مرکزی حزب ھستند ... برای دریافت جزوه اینجا را کلیک کنید

ویژگی های کمونیسم کارگری ـ برنامه ای با حمید تقوایی

ویژگی های کمونیسم کارگری ـ برنامه ای با حمید تقوایی

  https://www.youtube.com/watch?v=PG6g68FQcK4&list=PL9jY4j6MHVzsPsr4JSiMf71mgpDz-VwUJ

مبارزات معلمان چگونه قدرتمندتر و متحدتر میشود؟

تقویت مبارزات معلمان مبارزات معلمان در سالهای گذشته جهش بزرگی به مبارزات مردم داده و تجارب و درس های بسیار آموزنده و ارزشمندی از سازماندهی را به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران عرضه کرده است. قبل از هرچیز تلاش ما تقویت مبارزات معلمان در مقابل جمهوری اسلامی و تحقق خواست های عادلانه و آزادیخواهانه آنها است. اعتصابات بزرگ و سراسری، تجمعات همزمان در…

سازماندهی حزبی بر بستر یک پراتیک اجتماعی

شهلا دانشفر نکات اصلی بحث و سابقه بحث را حمید تقوایی معرفی کرد. من تلاش میکنم جنبه های عملی آنرا با مثالهایی توضیح دهم. حمید تقوایی در مورد مبانی پایه ای سازماندهی در ایران توضیح داد. اینکه ما اعتراض را سازمان میدهیم، اینکه رهبران و سر گلهای جنبش کارگری و اعتراضات را جذب میکنیم و اینکه مبارزه…

سازماندهی حزب بر متن جنبشهای اعتراضی

این بحث بر اساس سخنرانی در سمینار سازمانده حزبی در جوار پلنوم ۴۳ تنطیم شده است حمید تقوایی موضوع بحث ما سازماندهی حزبی است که سندش قبلا در اختیار شما قرار گرفته است. خیلی از جنبه های این بحث به خارج هم برمیگردد ولی در اینجا تمرکز بحث ما سازماندهی در داخل کشور است. این یک بحث درون…

  • 1
  • 2