مطالب بیشتر

مبارزات معلمان چگونه قدرتمندتر و متحدتر میشود؟

تقویت مبارزات معلمان مبارزات معلمان در سالهای گذشته جهش بزرگی به مبارزات مردم داده و تجارب و درس های بسیار آموزنده و ارزشمندی از سازماندهی را به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران عرضه کرده است. قبل از هرچیز تلاش ما تقویت مبارزات معلمان در مقابل جمهوری اسلامی و تحقق خواست های عادلانه و آزادیخواهانه آنها است. اعتصابات بزرگ و سراسری، تجمعات همزمان در…

سازماندهی حزبی بر بستر یک پراتیک اجتماعی

شهلا دانشفر نکات اصلی بحث و سابقه بحث را حمید تقوایی معرفی کرد. من تلاش میکنم جنبه های عملی آنرا با مثالهایی توضیح دهم. حمید تقوایی در مورد مبانی پایه ای سازماندهی در ایران توضیح داد. اینکه ما اعتراض را سازمان میدهیم، اینکه رهبران و سر گلهای جنبش کارگری و اعتراضات را جذب میکنیم و اینکه مبارزه…

سازماندهی حزب بر متن جنبشهای اعتراضی

این بحث بر اساس سخنرانی در سمینار سازمانده حزبی در جوار پلنوم ۴۳ تنطیم شده است حمید تقوایی موضوع بحث ما سازماندهی حزبی است که سندش قبلا در اختیار شما قرار گرفته است. خیلی از جنبه های این بحث به خارج هم برمیگردد ولی در اینجا تمرکز بحث ما سازماندهی در داخل کشور است. این یک بحث درون…

سازماندهی حزبی در ایران

مقدمه ای بر سازماندهی حزبی در ایران اصغر کریمی در ایران هر نوع تشکلی از مردم که از حکومت و حکومتیان مستقل باشد ممنوع است. چه در طول حکومت شاهان و چه در جمهوری اسلامی ممنوع بوده است. به همین دلیل علیرغم مبارزات بی وقفه مردم و فداکاری ها و جانفشانی های زیاد فعالین کارگری، کمونیست ها و…

آشنايی با اھداف و فعاليتھای حزب کمونیست کارگری ایران

آشنايی با اھداف و فعاليتھای حزب کمونیست کارگری ایران

شما را فراميخوانيم که به گرد اين حزب و اھداف انسانی و آزاديخواھانه آن متشکل شويد؛ با اين حزب ھمکاری کنيد و به آن بپيونديد. قدرت کارگران و ستمديدگانی که در حزب سياسی خود متشکل شده اند، تنھا قدرتی است که قادر به برانداختن ظلم و استبداد، ريشهکن کردن نابرابريھا و تبعيضات و کليه ناھنجاريھای جامعه است؛ قادر به براندازی حکومت…

چگونه با حزب کمونیست کارگری فعالیت کنیم

چگونه با حزب کمونیست کارگری فعالیت کنیم

برای دریافت جزه روی عکس کلیک کنید.

مصاحبه با حمید تقوائی

مصاحبه با حمید تقوائی

https://www.youtube.com/watch?v=qXEz6QbGEGg

حزب و جامعه در ايران بحثى در مورد ابراز وجود اجتماعى رهبران عملى بخش دوم: علنيت، شخصيتها، کمپينها و تشکلها جنبش کارگرى وشخصيته

حزب و جامعه در ايران بحثى در مورد ابراز وجود اجتماعى رهبران عملى بخش دوم: علنيت، شخصيتها، کمپينها و تشکلها جنبش کارگرى وشخصيته

حمید تقوائی آنچه در مورد سياسى و سراسرى کردن مبارزات کارگرى در بخش قبل گفته شد به شيوه مبارزه مخفى و محفلى ممکن و قابل تحقق نيست. مبارزه کارگرى امريست علنى. مخفى کارى را حکومتهاى ديکتاتورى و پليس سياسى به کمونيستها و کلا جنبش چپ تحميل کرده اند و امروز اين پيشروى و "دستاورد" بورژوازى به يک خصلت و سبک کار…

حزب و جامعه در ايران بحثى در مورد ابراز وجود اجتماعى رهبران عملى بخش اول: حزب، جنبش کارگرى و انقلاب

حزب و جامعه در ايران بحثى در مورد ابراز وجود اجتماعى رهبران عملى بخش اول: حزب، جنبش کارگرى و انقلاب

اين نوشته بر مبناى سخنرانى حمید تقوائی براى کادرهاى حزب در استکهلم تنظيم شده است انقلابى در ايران دارد شکل ميگيرد. سوال اينست که حزب چه ميکند؟ بنا به قطعنامه مصوب کنگره ٤، حزب رهبرى و سازماندهى انقلاب را در دستور خود قرار داده است. اما اين يک جهت گيرى عمومى است و بايد استنتاجات مشخصى از اين جهت گيرى بعمل…

جایگاه نظریه "حزب و قدرت سیاسی" در تحزب سیاسی طبقه کارگر

جایگاه نظریه

کمونیسم کارگری شماره ۵ حمید تقوائی   نظریه حزب و قدرت سیاسی که یکی از درافزوده های مهم منصور حکمت به مارکسیسم است ابعاد و مولفه های متعددی دارد که هنوز در ادبیات کمونیسم کارگری باندازه کافی مورد بررسی و تعمق قرار نگرفته است. خود منصور حکمت این نظریه را ابتدا درکنگره دوم حزب ( آوریل ۹۸ ) و سپس بطور فشرده و…

کمونیسم کارگری و سازماندهی و سازمانیابی حزبی

حمید تقوائی کمونیسم کارگری در زمینه تشکیلات و سازمان حزبی به تئوری و نظریه جامع و منسجمی نیازمند است. این عرصه ای است که ما تا امروز کمتر به آن پرداخته ایم. در ادبیات کمونیسم کارگری تقریبا همه مسائل مهم سیاسی و نظری جنبش ما پوشانده شده است. از نقد تجربه شوروی تا تئوری جنبشها، و تا نظریه حزب و جامعه…

ميز گرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى

ميز گرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى

در اسفند ٦٨ و فروردين ٦٩ کميته تشکيلاتهاى محلـى حزب کمونيست ايران به ابتکار منصور حکمت ميزگردى براى بررسى لايحه کار جمهورى اسلامى برگزار کرد. اين ميزگرد عينا از صداى حزب کمونيست ايران پخش شد و سپس متن مباحثات آن، به ويراستارى منصور حکمت، بصورت کتاب تحت عنوان "کار ارزان کارگر خاموش" به چاپ رسيد. در اينجا صحبت هاى منصور…

باز هم درباره شورا

  منصور حکمت در نوشته قبلى ("در مورد مسائل گرهى بحث شورا و سنديکا") و متعاقبا در جلسه هيات تحريريه مرکزى رئوس دلايلى را در مورد ارجحيت ايده شورا و مجمع عمومى (در مقايسه با حرکت اتحاديهاى) ارائه کردم. يکى از نواقص بحث، که توسط رفقا خاطر نشان شد، اين بود که ايده شورا و مجمع عمومى، در مقايسه با ايده اتحاديه…

پاسخ به سؤالاتی در باره مجمع عمومی کارگران،  هیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیه

توضیح : تاریخ معلوم نیست اما بحث مربوط به مباحثات زمستان سال ۱۳٦٦ در حزب کمونیست ایران است. سؤالات در متن ذکر نشدهاند اما بحثها روشناند و در پاسخ، میتوان سؤالها را هم تشخیص داد. سؤال ۱- آنقدر طبيعى است که براى هيچکس نميتوان بخاطر راه انداختن آن پاپوش دوخت. هيچ رژيمى نميتواند با مجمع وسيع کارگران همان رفتار سرکوبگرانه و پليسىاى…

تشکلهاى تودهاى طبقه کارگر 

گفتگو با کمونيست در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم کمونيست: در بخش اول قطعنامه اشاره ميشود که طبقه کارگر ايران از تشکلهاى تودهاى و علنى بطور تاريخى محروم بوده است. مهمترين علل اين محروميت چيست ؟ ... حال سئوال اينست که با وجود اين دلائل چرا تشکل شورايى ممکن است بتواند بطور وسيع بوجود بيايد و بطور ادامه کار به موجوديت و…

گزارشی تصویری از تجمع سراسری هزاران معلم در ١٧ اردیبهشت

با تشکر از دوستانی که با ارسال گزارش کمیته سازمانده را در تهیه این کلیپ یاری دادند https://www.youtube.com/watch?v=IXAt_56nzdQ&feature=youtu.be

  • 1
  • 2