Category Archives: راهکارها و اطلاعات مفید

اصغر کریمی: طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود

طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود و قدرتمندتر و متشکل تر در مقابل کارفرمایان و دولت اسلامی سرمایه داران قد علم میکند. مبارزات وسیع کارگران و سنت های نوینی که در سالهای اخیر در جنبش کارگری شکل گرفته، طبقه کارگر را در موقعیت کاملا ویژه ای قرار داده است. چند نمونه از…

Read more

باید فراتر رفت!‌ درمورد حضور خانواده های کارگری

باید فراتر رفت درمورد حضور خانواده های کارگری اصغر کریمی سپتامر ٢٠١٦ کمی بیش از دو هفته قبل که مطلبی درمورد دو ویژگی پایدار و مهم جنبش کارگری، چهره دار شدن جنبش کارگری و حضور خانواده های کارگری در تجمعات اعتراضی نوشتم تا امروز، خانواده های کارگری در چندین اعتراض دیگر نیز شرکت کرده اند.…

Read more

حمید تقوایی: چرا انحلال ارتش ممکن و ضروری است؟

حسن صالی:  یک بند برنامه حزب کمونیست کارگری انحلال ارتش است. اگر ارتش نباشد امنیت جامعه، از جمله در مقابل حمله نظامی دول دیگر، چگونه تامین میشود؟ حمید تقوایی: ارتش در همه کشورها در خدمت طبقه حاکم قرار دارد و  کاربرد و ارزش استفاده آن هم عبارتست از حفظ سلطه طبقه حاکمه بر جامعه و دفاع از…

Read more

مبارزات معلمان چگونه قدرتمندتر و متحدتر میشود؟

تقویت مبارزات معلمان مبارزات معلمان در سالهای گذشته جهش بزرگی به مبارزات مردم داده و تجارب و درس های بسیار آموزنده و ارزشمندی از سازماندهی را به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران عرضه کرده است. قبل از هرچیز تلاش ما تقویت مبارزات معلمان در مقابل جمهوری اسلامی و تحقق خواست های عادلانه و آزادیخواهانه آنها است.…

Read more

آشنايی با اھداف و فعاليتھای حزب کمونیست کارگری ایران

شما را فراميخوانيم که به گرد اين حزب و اھداف انسانی و آزاديخواھانه آن متشکل شويد؛ با اين حزب ھمکاری کنيد و به آن بپيونديد. قدرت کارگران و ستمديدگانی که در حزب سياسی خود متشکل شده اند، تنھا قدرتی است که قادر به برانداختن ظلم و استبداد، ريشهکن کردن نابرابريھا و تبعيضات و کليه ناھنجاريھای…

Read more

به ضرب و شتم زندانیان سیاسی با تمام قوا اعتراض کنیم

جمهوری اسلامی وحشت زده از فضای انفجاری جامعه و یک اول مه وسیع و پرقدرت یورش به زندانیان سیاسی و احضار فعالین کارگری را تشدید کرده است. حمله جنایتکارانه به زندانیان سیاسی بند ٣٥٠ اوین و ضرب و شتم وحشیانه زندانیان بی دفاع، که دیروز پنجشنبه اتفاق افتاد، به قصد ساکت کردن زندانیانی است که…

Read more

سیستم قضائی جمهوری اسلامی جنایتکارانه است! بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران Featured

جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن بمنظور ارعاب جامعه و تثبیت قدرت خود وحشیانه ترین “مجازاتها” را با توسل به قوانین فوق ارتجاعی اسلامی علیه مردم اعمال کرده است. در مقابل، یک عرصه همیشگی اعتراضات مردم و فعالیت حزب کمونیست کارگری مبارزه پیگیر با اعدام و سنگسار و دیگر کیفرهای جنایتکارانه و افشای کل…

Read more

بیانیه حزب کمونیست کارگری در باره تخریب محیط زیست در ایران Featured

حرص و ولع سیری ناپذیر سرمایه برای کسب سود هرچه بیشتر، وضعیت فاجعه باری را در محیط زیست ایجاد کرده است که زندگی امروز و فردای بشر و کل موجودات زنده را بطور جدی تهدید میکند. مشکلات زیست محیطی آشکارا یک مسئله اجتماعی- طبقاتی است. در دنیای امروز وضعیت بحرانی محیط زیست اساسا محصول منافع…

Read more