Category Archives: مناسبت ها

من از خط تماس سخن میگویم

من یک عضو حزب کمونیست کارگری ایران هستم. خوشبختی من در اینست که در خط تماس با کسانی قرار دارم که در این حزب را میزنند و میخواهند عضو آن باشند و با حزب فعالیت کنند. از جمله وقتی این دوستان ازاینکه چرا تصمیم به عضویت در حزب گرفته اند و از زندگیشان میگویند، بیش…

Read more

حزب پرو بال من شد!

سالها پیش وقتی از یک جنگ رو در رو با گله های اسلامی سربلند بیرون آمدم یکی از سرپاسدارهایی که ادعای اطلاح طلبی هم داشت و هنوز هم از رده های بالای حکومت است گفت: “شما مارکسیستها خطری برای ما ندارید که بخواهیم با شما بجنگیم. جمهوری اسلامی بالهای شما را شکسته است و خیالمان…

Read more

پیام به مناسبت بیست و دومین سالگرد تاسیش حزب کمونیست کارگری ایران

این پیام را در بیست و دومین سالروز تشکیل حزبمان و زیر شدیدترین شرایط مادی و بحران اقتصادی طاقت فرسا و زیر حاکمیت وحشیانه و البته مفتضح شده ی جمهوری اسلامی برایتان مینویسم.  همه می بینیم که این رژیم چگونه از ترس به میدان آمدن مردم به حرکات بیرحمانه و جنون آمیزی دست میزند. یک…

Read more

به مناسبت بیست ودومین سالگرد حزب – جمع آزادی، ایران

ماه آذر در تاریخ سیاسی و مبارزات جنبش کمونیستی، ماه مشهور و پر آوازه ای است. از این منظر که در ۲۲ سال پیش در یک بزنگاه سرنوشت ساز در پاسخ متهورانه و واقع بینانه ای به کمونیسم بورژوایی، سنگ بنای حزبی گذاشته شد که مهر ابطال بر نظریه پایان کمونیسم-پایان تاریخ زد. تولد این…

Read more

حزب کمونیست کارگری ایران، ردبول زندگیمه!

دیروز یکی بهم می گفت تو زیادی خوشبینی! من واقعیت رو می بینم اما تو خیالبافی می کنی اگه می گی امیدی به تغییر و بهبود اوضاع است و امروز و فرداست که بتونیم درو باز کنیمو و دنیای بهترو بیاریم. از رویا بیا بیرون! مهر سال۸۷ بود که در جایی مهمان بودیم دوستی فرکانس…

Read more

٤تراکت کوتاه به مناسبت سالگرد حزب و برای پخش در ایران

مردم! اگر میخواهید از فقر و محرومیت و حسرت خلاص شوید، اگر میخواهید بساط جنایت و اعدام برای همیشه برچیده شود، اگر میخواهید تحقیر و تبعیض و آپارتاید جنسی علیه زنان، این سنت توحش اسلامی و عهد عتیقی از صحنه جامعه برچیده شود، اگر از زندان و سرکوب و خفقان  به جان آمده اید، به…

Read more

به مناسب یک تولد بزرگ

هوا خواهان و حافظین این دنیای وارونه   رخدادهای  کوچک را بزرگ و بزرگ را کوچک جلوه میدهند، بعضا آنقدر کوچک که دیده نشوند.و تولد حزب کمونیست کارگری از این  دسته از رخداد ها ست. حزبی که نطفه اش درانقلاب 57 ایران بسته شد و بر سر خرابی های دیوار برلین جان گرفت و رشادت یافت…

Read more

به مناسبت بیست و دومین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران

بهنام رازی در میان تمام موجوداتی که بر روی کره زمین زندگی می کنند، انسان بیشترین تغییر را در طبیعت بوجود آورده است. این موجود بی نظیر و پیچیده از بدو پیدایشش بر روی زمین در حال تغییرمحیط پیرامون و شیوه زندگی خویش در جهت رفاه و آسایش برای ادامه حیات بوده است. او تنها…

Read more