“دهه فجر” را به ده روز وحشت و اضطراب رژیم اسلامی تبدیل کنیم!

    مردم آزادیخواهرژیم اسلامی در تلاش است تا در دهه “فجر”، با راه انداختن دار و دسته های فرمایشی در خیابانها، به صفوف در هم ریخته خود روحیه بدهد. در صدد است تا در پس ضرباتی که تاکنون از خیزش انقلابی شما خورده است، صورت خود را با سیلی سرخ نگهدارد. مذبوحانه تلاش میکند…

Read more

یورش جنایتکارانه به کارگران هفت تپه اوج استیصال حکومت است

طبق گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده،‌ امروز ۱۵ بهمن در پنجمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نیروهای گارد ویژه، اقدام به محاصره این کارخاته کرده و کارگران بخش کشاورزی را که قصد ورود به کارخانه و پیوستن به همکاران اعتصابی خود را داشتند، مورد حملات وحشیانه قرار دادند. موتورسواران گارد…

Read more

مقابله با حکومت سراسری تر و همه جانبه تر میشود

عکس از آرشیو   اعتراضات مردم از همه طرف جریان دارد. مردمی که ۳۹ سال از کوچکترین حقی محروم بوده اند، رژیم را از هر سو تحت منگنه قرار داده اند. نه مردم وضعیت فلاکتبار خود را میپذیرند و نه حکومتیان میتوانند بدین شکل به حکومت ادامه دهند. جامعه در آستانه تغییرات زیر و رو…

Read more

ویدا موحد دختر خیابان انقلاب

ویدا موحد؛ زن جوانی که به سمبل خیزش انقلابی مردم علیه حکومت آپارتاید جنسی، علیه فقر، علیه گرانی، علیه تبعیض و نابرابری و برای داشتن یک زندگی انسانی تبدیل شده است. او با برداشتن حجاب در خیابان انقلاب، صدای اعتراض مردم به جان آمده در ایران را جهانی کرد. زنده باد دختر خیابان انقلاب ویدا…

Read more