خانواده های زندانیان در مقابل اوین تحصن کردند

در تهران شماری از خانواده ها در برابر زندان اوین چادر زده و تحصن کرده اند. جمعی از دانشجویان با حضور در تجمع و تحصن خانواده ها از این حرکت حمایت کردند. خانواده های دستگیر شدگان که گفته میشود به بیش از دو هزار نفر رسیده است، همچنین در مقابل کلانتری ها و بازداشتگاههای شهرهای دیگر دست به تجمع زده و خواهان آزادی فوری عزیزان خود شده اند. این شکلی مهم از اعتراضات مردم به موازات تجمعات و اعتراضات خیابانی است. و با تمام قوا باید این نوع حرکات را که امکان حضور خانواده ها و اقشار مختلف مردم را تامین میکند تقویت کرد.

جمهوری اسلامی برای عقب راندن اعتراضات مردم در تمام شهرها به تظاهر کنندگان حمله میکند و تا کنون شمار بسیاری را دستگیر کرده است. تعداد دقیق دستگیر شدگان اعتراضات اخیر معلوم نیست. اما گزارشها گویای اینست که بیش از دو هزار نفر تاکنون دستگیر شده اند.

جنبش گسترده ای برای اعلام اسامی و شمار دستگیر شدگان توسط نهادهای مختلف مردمی در جریان است. اسامی دستگیر شدگان شهر به شهر و دانشگاه به دانشگاه اعلام شده و تکمیل تر میشود و خانواده های دستگیر شدگان در مقابل زندان ها و دیگر مراکز حکومتی دست به تجمع میزنند.

جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراضات، روز شنبه ١٦ دی تعدادی از دستگیر شدگان را آزاد کرد و به خانواده ها وعده داد که روز یکشنبه شمار دیگری را آزاد کند. اسماعیل عبدی از رهبران سرشناس معلمان نیز تحت عنوان مرخصی از زندان آزاد شد.

دستگیر شدگان باید همگی بدون قید و شرط آزاد شوند. تمام زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. این خواست جوشان مردم در سراسر ایران است و باید آنرا با قدرت مبارزه و تظاهرات و شعارهای کوبنده به حاکمین اسلامی تحمیل کنیم. از خانواده های دستگیر شدگان و تجمعات و تحصن آنها در برابر زندانها باید فعالانه حمایت کرد، باید به تجمعات آنها پیوست و جنبشی گسترده و سراسری در شهرهای مختلف برای آزادی فوری دستگیر شدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی براه انداخت.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۷ دیماه ۱۳۹۶، ۷ ژانویه ۲۰۱۸