مردم شهرهای خراسان علیه فقر و گرانی دست به تظاهرات زدند

صبح امروز هزاران نفر از مردم شهرهای مشهد، نیشابور، بیرجند و کاشمر، علیه گرانی و فقر و بیکاری و علیه وضعیت فلاکتبار خود دست به تظاهرات زدند و با شعارهای اسلام رو پله کردید مردم رو ذله کردید، دزد غارت میکند دولت حمایت میکند، و با شعار مرگ بر دیکتاتور،‌ مرگ بر روحانی، خشم و نفرت خود را علیه حکومت فاسد اسلامی و دزدان حاکم به نمایش گذاشتند. در مشهد نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی مردم را محاصره کرده و دست به تیراندازی هوایی زدند اما مردم با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم،‌ متحد و استوار در مقابل آنها ایستادند. نیروهای سرکوبگر اینبار با گاز اشک آور و ماشین آب پاش سراغ مردم آمدند و مردم با سنگ به مقابله با آنها برخاستند و علیه بیکاری، گرانی و دزدی و فسادی که سراپای حکومت را فراگرفته است، شعار دادند. مردم یزد، شاهرود، نوشهر، گناوه و چابهار نیز دست به تظاهرات مشابه زدند.

تظاهرات مردم شهرهای خراسان و شهرهای دیگر علیه فقر و گرانی، شروع تظاهرات میلیونی مردم در سراسر کشور خواهد بود. روزی نیست که مردم از رسانه های خود حکومتیان خبر دزدی های کلان مقامات و آیت الله ها را نشنوند. مردم میدانند که آستان قدس رضوی در کنار گوششان بر صدها میلیارد دلار ثروت و سرمایه نشسته و چگونه مردم را سرکیسه میکند و فقر و فلاکت را به مردم تحمیل میکند. مردم بودجه مصوب دولت و مجلس را که خبر از اختصاص بودجه های کلان به موسسات مذهبی و سرکوبگر و گروههای اسلامی در منطقه و بیت رهبری و مفتخوران حاکم و عدم تخصیص بودجه به نیازهای مردم میدهد، را دیده اند و میدانند که اقلیت انگل حاکم چه خواب های وحشتناکی برای آنها دیده اند. مردم میدانند که گرانی نان و آب و برق و سایر مایحتاج زندگی شروع شده و زندگی مشقت بارتری را در پیش دارند. اعتراض در سراسر کشور زبانه میکشد، اعتصابات قدرتمند کارگری گسترش می یابد و مردم به ستوه آمده، متحدتر و در ابعادی وسیعتر به میدان میایند تا بساط حاکمان دزد و جنایتکار را در هم بپیچند. تظاهرات امروز مردم مشهد، در آینده ای نزدیک در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

حزب کمونیست کارگری همه مردم در سراسر کشور را به گسترش اعتراض علیه فقر و گرانی و بیکاری و علیه چپاولگران حاکم فرامیخواند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ دیماه ۱۳۹۶، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷