اطلاعیه شماره ۳: تظاهرات به سراسر کشور کشیده شد

جنبش سرنگونی با قدرت به پیش میرود

امروز علاوه بر شهرهای کرمانشاه، شیراز، خرم آباد، و خرمشهر، امروز هشتم دیماه مردم شهرهای همدان، اصفهان، رشت،‌ قم، قائم شهر، قوچان و سنندج نیز به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و فقر و فلاکت و گرانی و بیکاری و بیحقوقی اعتراض کردند. مردم شهرهای دیگر نیز در صدد شروع تظاهرات هستند. تظاهرات میرود که در سراسر کشور گسترش یابد.

مردم حکومت اسلامی نمیخواهند، حکومت مشتی دزد و جنایتکار نمیخواهند، حکومت مذهبی و ضد زن نمیخواهند، حکومتی که میلیاردها دلار صرف مسجد و امامزاده میکند اما اکثریت عظیم مردم در فقر و محرومیت به سر میبرند نمیخواهند، حکومتی که تنها با زور و سرکوب حکومت میکند نمیخواهند، مردم حکومتی که هر کارگر و معلم و دانشجو و جوان معترضی را به زندان می اندازد نمیخواهند، مردم حکومت اعدام و سنگسار و شکنجه نمیخواهند، دخالت مذهب در زندگی شان را نمیخواهند. مردم حکومتی انسانی میخواهند، رفاه و عدالت میخواهند، آزادی و برابری میخواهند، حرمت و منزلت میخواهند، آزادی زندانیان سیاسی را میخواهند، محاکمه قاتلان مردم و دزدان حاکم را میخواهند و در یک کلام جامعه ای انسانی و حکومتی انسانی میخواهند.

تظاهرات هایی که از دیروز در نقاط مختلف کشور جریان دارد، گوشه ای از خشم و نفرت دهها میلیون کارگر و زحمتکش، میلیون ها نفر معلم و بازنشسته و دانشجو، میلیون ها زنی که از هر حقی محروم شده و میلیون ها جوانی است که جز فقر و بیحقوقی و حکومت مذهبی نصیبی نبرده اند.

حزب کمونیست کارگری همه مردم در سراسر کشور را به گسترش اعتراض علیه فقر و گرانی و بیکاری، علیه تبعیض و بیحقوقی، علیه حکومت مذهبی و برای سرنگونی جمهوری اسلامی فرامیخواند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ دیماه ۱۳۹۶، ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷