مبارزات معلمان چگونه قدرتمندتر و متحدتر میشود؟

moalem-27تقویت مبارزات معلمان

مبارزات معلمان در سالهای گذشته جهش بزرگی به مبارزات مردم داده و تجارب و درس های بسیار آموزنده و ارزشمندی از سازماندهی را به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران عرضه کرده است.

قبل از هرچیز تلاش ما تقویت مبارزات معلمان در مقابل جمهوری اسلامی و تحقق خواست های عادلانه و آزادیخواهانه آنها است. اعتصابات بزرگ و سراسری، تجمعات همزمان در شهرهای مختلف، متشکل شدن هر چه بیشتر آنها و اتحاد مستحکم در میان معلمان. تلاش ما این است که معلمان دارای گرایشات مختلف در مقابل جمهوری اسلامی در کنار هم قرار گیرند، جلو تفرقه گرفته شود، تشکل های بزرگتر و قوی تری داشته باشند، حمایت مردم و بویژه خانواده های معلمان را جلب کنند، مبارزاتشان با هزینه کمتری همراه باشد،  .

 گرایشات مختلفی در کانون صنفی معلمان وجود دارد که خود را در بیانیه های سیاسی، شعارها، خواست ها، تاکتیک ها و اشکال مبارزه آنها نشان میدهد.

گرایشی هست که خود را به جناحی از حکومت نزدیک میداند، مانع شعارهای خوب و رادیکال مانند حقوق بالای خط فقر و یا تحصیل رایگان است و در بیانیه ها و غیره تلاش میکند به جناحی از رژیم توهم ایجاد کند، به همبستگی معلمان و خانواده ها و حضور خانواده ها در تجمعات اعتراضی علاقه ای ندارد و حتی به متشکل شدن معلمان در شهرها و ایجاد شعبه های هرچه بیشتری از کانون صنفی توجهی ندارد. گرایش چپ اما توهمی به هیچ جناحی از حکومت ندارد، شعار خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون که به معنی افزایش حقوق بالای خط فقر است را در تجمعات و بیانیه ها جا انداخته و از تحصیل رایگان که همبستگی میلیون ها خانواده دانش آموز را جلب میکند دفاع میکند.

– تلاش ما این است که ضمن دفاع قاطعانه از مبارزات حق طلبانه معلمان و ضمن تلاش برای اتحاد هرچه بیشتر در مبارزات معلمان، گرایش چپ و رادیکال را تقویت کنیم. در واقع این گرایش است که میتواند بطور واقعی بر تفرقه غلبه کند، معلمان را متحد نگهدارد و حمایت مردم را جلب کند.

هدف ما این است که همراه با گرایش چپ شعارها و خواست های زیر را هرچه بیشتر در مبارزات معلمان جا بیندازیم

– افزایش حقوق ها بالای خط فقر (که به چهار میلیون رسیده است).

– آزادی بی قید و  شرط معلمان زندانی و لغو کلیه پرونده هایی که علیه معلمان درست شده است. همچنین لغو اتهام اقدام علیه امنیت ملی

– طرح همین حقوق برای معلمان بازنشسته

– تحصیل رایگان که معلمان و توده های وسیع محصلان و خانواده های آنها را متحد میکند و نیروی اجتماعی به معلمان جلب میکند.

– استخدام رسمی معلمان پیمانی

– آزادی اعتراض و تشکل و آزادی عقیده و بیان

– تسهیلات در امر مسکن

– یک وعده غذای گرم برای تمام دانش آموزان در تمام سطوح

– پایان دادن به خصوصی سازی مدارس و کالایی کردن آموزش و پرورش

– بازسازی مدارس و ارتقای ایمنی و بهداشت مدارس

– انتخاب مدیران مدارس توسط معلمان. برگزاری مجمع عمومی معلمان در هر مدرسه

– طب رایگان

– خواست نظام هماهنگ دستمزدها

اینها از مهمترین خواست های معلمان در این دوره میتواند باشد. این خواست ها نیروی بیشتری به میدان میاورد.

لازم به تاکید است که رادیکال کردن مبارزات معلمان به معنی چپ روی یا اقداماتی که با توازن قوای این دوره سازگاری ندارد نیست. مثلا بحث این نیست که باید شعارهای سیاسی ضد رژیمی در شرایطی که توازن قوا فراهم نیست مطرح کرد. اما در مقابل توهمی که جریان راست میخواهد نسبت به بخشی از حکومت ایجاد کند مطلقا نباید کوتاه آمد.

میتوان روی اشکال مبارزه و شعارها و خواست ها انعطاف داشت، هرجا لازم است برای جلوگیری از تفرقه در میان معلمان سازش کرد، اشکالی که آمادگی بیشتری برای آن وجود داشته باشد را در دستور گذاشت که تعداد هر چه بیشتری از معلمان با ترس کمتر همراه شوند. این بسیار مهم است. هرچه بیشتر شرکت کنند توان طرح خواست های بیشتر هم پیدا میکنند. ولی اگر به تاکتیک ها یا شعارهای چپ روانه دست بزنند تعداد کمتری شرکت میکنند و هزینه بیشتری باید بدهند و خواست هایشان نیز به جایی نمیرسد. در عین حال که جناح راست سعی میکند تجمع سکوت برگزار کند که صدای معلمان رادیکال را خفه کند.

مواردی هرچنه نادر اما در برخی تجمعات از جانب گرایش عقب مانده و سازشکار شعارهای الله اکبر و مذهبی داده شده است که مطلقا نباید زیر بار این نوع شعارها رفت. هیچ بهانه و توجیهی مثلا برای هزینه کمتر و جلوگیری از سرکوب را نباید پذیرفت این نوع عقب ماندگی هم تفرقه ایجاد میکند، مردم را بدبین میکند، زمینه را برای سازش فراهم میکند، دستاورد مبارزه را بسیار کم میکند و عملا هزینه بیشتری برای معلمان بوجود میاورد. تاکتیک های ما باید با هدف بزرگتری که اکثریت قریب به اتفاق معلمان و اکثریت قریب به اتفاق مردم که تضعیف حکومت و سرنگونی همه جناح های آن است مغایرت نداشته باشد. ندادن شعار سرنگونی در شرایط کنونی قابل توضیح و درست است اما عکس آن یعنی توهم ایجاد کردن نسبت به جناحی از دولت و حکومت قابل قبول نیست. اتفاقا این به تفرقه در میان معلمان دامن میزند. چون عده ای مخالفند و روزبروز هم تعداد بیشتری با شعارهای سازش با بخشی از حکومت بیشتر مخالف میشوند و این شکاف بزرگی ایجاد میکند و به نفع مبارزه معلمان هم نیست.

۳- بر خواست آزادی معلمان و کارگران زندانی و لغو پرونده هایی که برای آنها درست کرده اند و مشخصا لغو اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» باید بعنوان یک خواست مهم و محوری تاکید کرد. اگر حکومت جرات کند معلمان یا کارگران یا هر فعال سیاسی و یا یک کارگر معترض را دستگیر کند و با اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کند، شرایط برای عقب رانده اعتراضات و سرکوب همه خواست های آنها ساده تر میشود. برعکس هرچه دستگیری ها را برای حکومت پرهزینه تر کنیم مبارزه معلمان بیشتر تقویت میشود، تعداد بیشتری جرات میکنند در امر سازماندهی معلمان شرکت کنند و …

علاوه بر طرح خواست آزادی معلمان زندانی و لغو پرونده هایی که درست شده، باید عکس و اسم معلمان زندانی را هرچه بیشتر در پوسترها و پلاکاردها، در مدیای اجتماعی و غیره مطرح کرد. طومار جمع کرد، خانواده ها را تشویق به حمایت از این خواست کرد، با خانواده معلمان دستگیر شده هرچه بیشتر همراهی کرد، همسران شان را تشویق به نوشتن بیانیه و نامه ای اعتراضی کرد، مراجع بین المللی و سازمان های کارگری و سازمان های معلمان در سطح جهان را در جریان قرار داد و حمایت آنها را جلب کرد، و … با اینکارها باید هزینه دستگیری را برای حکومت بشدت بالا برد.

معلم زندانی یا پرونده دار از جناح چپ معلمان باشد یا جناح سازشکار، فرقی نمیکند برای آزادی همه آنها بیشترین تلاش را باید در دستور گذاشت. با دستگیری هر معلمی از هر خطی که باشد مبارزه معلمان لطمه میخورد و تعدادی را از مبارزه عقب میراند.

 تحکیم اتحاد مبارزاتی میان معلمان و کارگران

یک نکته بسیار مهم و محوری در تقویت مبارزات معلمان و کارگران و کلا مردم کارکن و زحمتکش ایجاد پیوند محکم مبارزاتی میان آنها است. اینکار از طریق حمایت از مبارازت و خواستهای یکدیگر، بویژه تاکید بر دو خواست افزایش حقوق ها بالاتر از خط فقر و لغو اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سیستم قضایی است.

در سال گذشته مبارزه معلمان و کارگران از زوایایی گامهای مهمی به جلو برداشته است. تشکل های معلمان و کارگران یکپارچه بر خواست افزایش حقوق بالاتر از خط فقر تاکید کرده اند و در بسیاری تجمعات این خواست به خواست توده های وسیعی تبدیل شده است. خواست لغو اتهام امنیتی نسبت به معلمان و کارگران معترض نیز در ماههای گذشته و مشخصا بدنبال بیانیه مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده وسیعا مطرح شده است. بویژه با توجه به دستگیری های وسیعی که در دو سه سال گذشته از معلمان و فعالین کارگری و کارگران مراکز اعتصابی صورت گرفته است این خواست اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بر این دو خواست در هر تجمع و هر بیانیه و اعتراض و اعتصابی باید تاکید کرد.

۵- علاوه بر این باید علیه دروس مذهبی و حضور آخوند و مسجد در مدارس و علیه کاروان های راهیان نور اعتراض کرد و این خواست ها را به گفتمان در میان معلمان و دانش آموزان و نیز خانواده ها تبدیل کرد. «مدرسه جای علم است نه آخوند» را باید همه جا مورد بحث قرار داد و به گفتمان معلمان و دانش آموزان و خانواده هایشان و همه مردم تبدیل کرد.

۶- باید بشدت با تنبیه دانش آموزان مقابله کرد. اینکار را میتوان در نشریات مجاز داخل کشوری هم انجام داد. کانون های صنفی و معلمان پیشروی که بویژه با دستاوردهای مبارزات مردم در سایر نقاط جهان آشنایی بیشتری دارند، باید کمپین فشرده ای برای رفتار انسانی با کودکان را در دستور قرار دهند. این خودبخود یک مقابله با ارزش های عقب مانده و مذهبی و خرافی وضد انسانی است که حکومت مبلغ اصلی آن است.

مقایسه سیستم آموزش مدرن و انسانی تر در اروپا با سیستم حاکم بر آموزش در ایران از جمله فعالیت هایی است که رسانه های حزب از جمله کانال جدید باید از طریق مصاحبه و میزگرد پیش برده شود. همینطور در مدیای اجتماعی. مصاحبه با رفقای حزبی یا غیر حزبی آشنا و مسلط در این زمینه.

مقایسه سیستم آموزش مدرن و انسانی تر در اروپا با سیستم حاکم بر آموزش در ایران، بودجه ای که در کشورهای اروپایی به آموزش و پرورش اختصاص داده میشود، دروس و مدارس غیر مذهبی، حرمت دانش آموزان، امکاناتی که در اختیار دانش آموزان و منجمله دانش آموزانی که مشکل جسمی یا یادگیری دارند، تجهیزات مدارس، تعداد کم دانش آموزان در کلاس ها و … اینها را باید به توقع معلمان و کل جامعه از حکومت تبدیل کرد.

 شعارها ،شفاهی یا روی پلاکارد

منزلت معیشت حق مسلم ما است، خط فقط ۳ و نیم میلیون حقوق ما یک میلیون، معلم زندانی آزاد باید گردد، یا معلم زندانی کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم کارگر اتحاد اتحاد، تحصیل رایگان حق کودکان ما است،

یک نکته مهم اتحاد کارگر و معلم است. باید به معلمان توضیح داد که هرچه این اتحاد بیشتر شود توان آنها برای خواست های اساسی شان بیشتر میشود. مثلا خواست افزایش دستمزد بالای خط فقر هم خواست کارگر است هم معلم. یا خواست تحصیل رایگان مبارزه معلمان را تقویت میکند چون توده های وسیع کارگران و خانواده هایشان از این خواست حمایت میکنند. خواست طب رایگان هم همینطور.

– شیوه های مبارزه

اعتصاب سراسری و تجمع در شهرهای مختلف دو شکل مهم مبارزه معلمان بوده است. اما به موازات این ابتکارات مختلفی توسط معلمان بکار گرفته شده است. ملاقات با خانواده های معلمان و کارگران زندانی یک اقدام بسیار مبارزاتی و انساندوستانه است. پیاده روی صبحگاهی یک اقدام ساده اما بسیار مهم در راستای تحکیم رابطه میان معلمان و فضای بحث و گفتگو حول خواست ها و مسائل مختلف پیش روی معلمان اس و به اتحاد معلمان و روحیه مبارزاتی آنها کمک میکند، …

در تجمعات باید تلاش کنیم خانواده های معلمان هم شرکت کنند. متاسفانه بسیاری از معلمان به اهمیت این مساله پی نبرده اند و گرایش سازشکار نیز نه تنها مبلغ این نیست بلکه عکس این عمل میکند. این از نقطه نظر مبارزاتی بسیار حیاتی است. حضور خانواده ها تجمعات را وسیعتر و اجتماعی تر میکند و انعکاسش را بسیار بیشتر میکند و پوشش امنیتی بیشتری نیز بوجود میاورد.

 تحکیم رابطه معلمان با خانواده های دانش آموزان

نه تنها از طریق طرح خواست تحصیل رایگان و یک وعده غذای گرم و یا همچنین کمک هزینه به خانواده های دانش آموزانی که بدلیل فقر امکان تحصیل ندارند، بلکه همچنین از طریق ایجاد نهادهای معلم- والدین- دانش آموز- و یا به هر شکل ممکن دیگر باید رابطه معلمان و خانواده ها تحکیم شود.

تشویق خانواده های دانش آموزان به حمایت از خواست و مبارزه معلمان نیز یک وجه این مساله است.

– سازمان

باید توده هرچه وسیعتری از معلمان را تشویق کرد هرچه بیشتر به انجمن های صنفی بپیوندند و در هر شهری که امکانش هست شعبه ای از آنرا ایجاد کنند.

مجمع عمومی اعضای کانون در هر شهر را هر جا امکانپذیر باشد برگزار کنیم و در مجمع عمومی سعی کنیم معلمان نمایندگان خود را برای پیشبرد مبارزاتشان و شرکت در جلسات سراسری انجمن صنفی انتخاب کنند.

هرچه تعداد بیشتری نماینده انتخاب کنند امنیت آنها بیشتر میشود. میتوان مثلا ۳۰ یا ۴۰ نماینده انتخاب کرد.

معلمان زن فعالند اما مسئولیت کمتری در نهادهای تصمیم گیری دارند. باید تلاش کرد که معلمان زن بیشتری در این مسئولیت ها قرار گیرند.

تلاش برای برگزاری مجمع عمومی معلمان هر مدرسه برای شرکت در تصمیم گیری درمورد مسائل مختلف مدرسه و انتخاب مدیران

در تمام این زمینه ها یعنی شعارها و خواست ها تا اشکال مبارزه و سازماندهی تقابل گرایشات دیده میشود. باید تلاش کنیم ضمن تشخیص درست توازن قوا، راه حل هایی انتخاب کنیم که ضمن اینکه اتحاد بیشتری ایجاد میکند و نیروی بیشتری را به مبارزه میکشاند، در عین حال فضا چپ تر و رادیکال تر شود و سازشکاران دست بالا پیدا نکنند.

مرداد٩٥