عضویت در حزب

عضویت در حزب کمونیست کارگری ایران

عضويت در حزب کمونیست کارگری ایران ساده است. همه کسانیکه خود را در اهداف این حزب شریک میدانند، میتوانند عضو حزب شوند. عضویت در حزب کمونیست کارگری شرط ایدئولوژیک ندارد و این حزب به سابقه سياسى و تعلق سازمانى قبلى افراد کارى ندارد. هر کس برابری میخواهد، آزادی و رفاه برای همه میخواهد و نابرابری و تبعیض و بیعدالتی نمیخواهد، هر کس که استثمار و زور و سرکوب نمیخواهد، هر کس که به تبعیض و ستم علیه زن معترض است ، هر کس که حکومت مذهبی و خرافه نمیخواهد، در جهت اهداف حزب مبارزه میکند و توصیه میکنیم برای فعالیت موثر و متشکل عضو حزب شود. این حزب همه کارگران است، حزب همه زنانی است که رهائی میخواهند، جوانانی که آزادی و عدالت میخواهند، و همه مردمی که میخواهند جمهوری اسلامی برود و بجای آن یک حکومت سکولار، آزاد و برابر حاکم شود.

ما بسیاریم اما باید نیرویمان را سازمان بدهیم. باید خودمان را متشکل کنیم. هرکدام از شما که خواهان عضویت در حزب کمونیست کارگری ایران میشوید، طبعا ظرفیتها و توانائی های زیادی دارید و میتوانید در گسترش نفوذ حزب نقش مهمی بعهده بگیرید حتی اگر فقط چند کار ساده انجام بدهید. برای عضویت با حزب بعنوان اولین قدم با ما تماس بگیرید، “یک دنیای بهتر” برنامه حزب را بخوانید و دوستانتان را هم تشویق کنید عضو حزب شوند.

حزب کمونیست کارگری ایران سازمانی باز است و همه کسانی که جواب و راه حل مساله و امر مبارزاتی معین خود را در برنامه و فعالیت این حزب می بینند، جایشان در این حزب است.

برای عضویت میتوانید از طریق شماره های تلفن و یا آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید و عضو حزب شوید.

هرکدام از شما ظرفیت و توانائی زیادی دارید و میتوانید در گسترش نفوذ حزب نقش مهمی بعهده بگیرید حتی اگر فقط چند کار ساده انجام بدهید. ما بسیاریم اما باید نیرویمان را سازمان بدهیم. باید خودمان را متشکل کنیم.

بعنوان اولین قدم توصیه میکنیم با ما تماس بگیرید، “یک دنیای بهتر” برنامه حزب را بخوانید و دوستانتان را هم تشویق کنید عضو حزب شوند.

آدرس هاي تماس براي عضويت و فعاليت با حزب كمونيست كارگري ايران

 شهلا دانشفر  ۰۰۴۴۷۷۷۹۸۹۸۹۶۸

shahla_daneshfar@yahoo.com

تماس از شهرهای کردستان، نسرین رمضانعلی 004915142486244

یک دنیای بهتر”برنامه حزب کمونیست کارگران ایران را از لینک زیر میتوانید بگیرید و مطالعه کنید”

http://www.wpiran.org/asnsad-mosavab-wpi/index-asnad.htm