تماس با حزب

نحوه تماس با حزب

 از نظر ما هر کس خود را عضوحزب بداند عضو حزب محسوب میشود. اما عضو سازمانیافته کسی است که با حزب تماس میگیرد و فعالیت معینی را به پیش میبرد.

 عضویت سازمانیافته در حزب، با تماس منظم و ارتباط بوجود می آید. تعیین کانال مطمئن و امنی برای تماس مستمر دوستداران و اعضای تازه با مسئول و رابط حزبی و  حفظ تماس مستمر (و ترجیحا دوطرفه) با حزب اولین شرط عضویت در حزب  است.

برای اینکار هر عضو حزب لازمست یک شماره تلفن مطمئن که به نام و نشان وی وصل نباشد و یک آدرس اینترنت غیر علنی که  اسم واقعی او نباشد، را تهیه و در اختیار حزب قرار دهد.

تماس از طریق تلفن هوشمند و شبکه های تلفنی از جمله واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام، ایمو، وایبر و..، یک شکل اجتماعی و متداول ارتباط اعضا با حزب میتواند باشد.

هر عضو حزبی لازمست در زمانهای مشخصی مثلا در هفته یکبار،  تماس بگیرد و حزب را از وضعت خود و فعالیتهایش و نظرات و پیشنهاداتش مطلع کند و همچنین در جریان مباحث و تصمیمات مشخص حزب قرار گیرد.

دبیر کمیته سازمانده: شهلا دانشفر

Tel:00447779898968

shahla_daneshfar@yahoo.com

IMG_4854-sh

******************************

مسئول ارتبا طات شهر هاى كردستان: نسرین رمضانعلی

Tel:004915142486244

nasrin_ramzanali@yahoo.com
 nasrin