تراکت برای پخش

شکل دادن به یک جنبش وسیع اجتماعی علیه بیکاریعملی و عاجل است

 بیکاری در ایران ابعاد یک فاجعه عظیم اجتماعی به خود گرفته است که در عین حال عمق پوسیدگی اقتصاد جمهوری اسلامی و بن بست و بحران و بی افقی این حکومت و همزمان وحشت حکومت از به حرکت درآمدن موج سهمگین این نیروی عظیم را عمیقا نشان میدهد. جمهوری اسلامی یک جامعه را به فلاکت کشانده و بیکاری ده میلیونی یکی از نتایج فاجعه بار حکومت مذهبی اقلیتی مفتخور و دزد و فاسد است.

 بیکاری یک پدیده ذاتی سرمایه داری در همه جای دنیاست. اما در ایران این مساله به یک معضل و فاجعه بزرگ اجتماعی و یک مساله عاجل اکثریت مردم اعم از کارگران و جوانان بیکار و نیز کارگران شاغل و همه مردم زحمتکش تبدیل شده است که هرروز دارد از مردم قربانی میگیرد و زندگی آنها را به جهنمی غیرقابل تحمل تبدیل کرده است.

وزیر کشور جمهوری اسلامی نرخ بیکاری را ۱۴ درصد و برخی مقامات آنرا ۲۰ درصد اعلام کرده اند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در بین زنان، جوانان و افراد دارای مدرک دانشگاهی تقریبا دو برابر بیشتر است. در آمارهای رسمی این حکومت کسانی که در طول هفته فقط یک ساعت کار کرده اند، شاغل به حساب آمده و یک میلیون مهاجر افغانی و میلیون ها زن نیز به حساب نیامده اند. آمار واقعی بیکاری بسیار بیشتر از آمار رسمی حکومت است و همچنان و با سرعت رو به افزایش میرود. مقامات حکومت جرات اعلام آمار واقعی بیکاری را ندارند اما به اشکال مختلف به ۱۰ میلیون بیکار و به سونامی بیکاری اعتراف میکنند.

 شمار این بیکاران با خانواده هایشان قاعدتا از ٢٠ میلیون نفر نیز فراتر میرود. حکومت اسلامی سرمایه داران در قبال این میلیونها نفر زن و مرد و کودک هیچ تعهدی بر دوش نگرفته است. نه بیمه بیکاری، نه بیمه درمانی، نه تحصیل رایگان برای کودکان، نه هزینه ایاب و ذهاب و مسکن، و نه هیچ چیز دیگری. زندگی این میلیونها نفر به یک فاجعه تبدیل شده است. کودکان ناچار به ترک تحصیل میشوند تا برای کمک به تامین هزینه های خانواده به خیل کودکان کار و خیابان بپیوندند و دچار هزاران آسیب روحی و فیزیکی شوند. اعتیاد و خودکشی ها افزایش می یابد، خانواده ها از هم گسسته میشوند. جوانان از زندگی محروم میشوند، و صدها فشار و مشقت دیگر به این میلیونها وارد میشود که قابل تصور نیست.

 قربانی این اپیدمی بیکاری فقط خود بیکاران و خانواده هایشان نیستند. وجود این خیل عظیم بیکار و بی تامین و به فقر و مشقت کشیده شده، به اهرمی در دست سرمایه داران مفتخور تبدیل میشود که کارگران شاغل را نیز با بدترین شرایط کار و دستمزدهای بسیار پایین به کار وادار کنند و شیره جان کارگران را بمکند و فضای کنترل و فشار را بر کارگران سخت تر کنند و بعلاوه تامین هزینه زندگی این میلیون ها نفر نیز روی دوش شاغلینی می افتد که خود در فقر کامل به سر میبرند. در یک کلام سونامی بیکاری کل کارگران و معلمان و پرستاران و بخشهای مختلف مردم را زیر فشاری جدی قرار داده است.

 این وضعیت بر ضرورت یک حرکت توده ای سراسری علیه بیکاری تاکید میکند. میتوان و باید با یک جنبش گسترده و سراسری علیه بیکاری، حکومت اسلامی را وادار کرد برای کسانی که آماده کار هستند، کار ایجاد کند و یا به آنها بیمه بیکاری مکفی برای تامین یک زندگی انسانی بپردازد.این یک معضل بزرگ اجتماعی است و کل جامعه باید متحد و یکپارچه علیه آن به حرکت درآید. در این میان اتحاد کارگران شاغل و بیکار در مبارزه علیه بیکاری نقشی کلیدی و حیاتی دارد. جمعیت میلیونی کارگران بیکار و‌ میلیون ها فارغ التحصیل دانشگاهها که با بیکاری روبرو هستند و میلیون ها کارگری که در خطر اخراج و از دست دادن کار میباشند و خانواده های آنها٬ نیروی عظیمی هستند و میتوانند جنبش قدرتمندی با خواست عاجل و فوری کار یا بیمه بیکاری مکفی شایسته یک زندگی انسانی برپا کنند. جمهوری اسلامی در یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی دست و پا میزند و فضای سیاسی و اعتراضی در جامعه ایران شرایط مناسبی برای سازماندهی یک جنبش اعتراضی علیه بیکاری را بیش از پیش فراهم کرده است. چه در سطح سراسری و چه در هر شهر و محلی باید اعتراض را شروع کرد. باید متشکل شد و دست به تجمعات اعتراضی و زنجیره انسانی و ابتکارات مختلف دیگر زد. حزب کمونیست کارگری کلیه کارگران بیکار٬ فارغ التحصیلان و همه مردم کارگر و زحمتکش و کلیه فعالین و تشکل های کارگری را به مبارزه متحدانه علیه بیکاری فرامیخواند.

 پیش به سوی سازماندهی یک حرکت بزرگ و توده ای علیه بیکاری!

یا کار یا بیمه بیکاری مکفی برای همه کارگران بیکار و همه جوانان و مردم آماده بکار!

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۵ خرداد ۱۳۹۳ ٬ ۵ ژوئن ۲۰۱۴

آموزش و پرورش شاد، مدرن و انسانی حق کودکان است

١- تحصیل باید تماما رایگان باشد. هر نوع شهریه و اخاذی ممنوع.

٢- کتاب و لوازم التحریر رایگان برای همه کودکان

٣- یک وعده غذای گرم و رایگان

٤- کمک هزینه به خانواده های با در آمد پایین

٥- بازسازی مدارس تخریبی. مجهز کردن مدارس به سیستم گرمایشی ایمن، تجهیزات ایمنی و آموزشی در سراسر کشور

در محله و شهر خودتان تومار جمع کنید و این خواست ها را طلب کنید.

درمان رایگان حق همه مردم است

– رایگان کردن دارو و تمام خدمات درمانی

– ایجاد تسهیلات لازم با استاندارد بالا برای معلولین و سالمندان

– ارتقای کیفیت درمانگاه ها و بیمارستان ها و ایجاد بیمارستان های بیشتر در سراسر کشور

– افزایش حقوق پرستاران و سایر کارکنان

تنها یک قلم دزدی سران حکومت و آیت اله ها برای رایگان شدن طب و حل مشکلات پزشکی مردم کافی است.

قبض ها را نپردازید

میلیون ها نفر فی الحال قبض های آب و برق و گاز را نمیپردازند. شما هم نپردازید.

در هر محله با هم صحبت کنید. تصمیم جمعی بگیرید و از پرداخت قبض ها خودداری کنید.

دولت در مقابل تصمیم جمعی مردم ناتوان است.

این تراکت ها را تکثیر و پخش کنید و یا از طریق اس ام اس برای دیگران بفرستید.

***

بیانیه حزب کمونیست کارگری درمورد، دزدی های مقامات حکومت از سازمان تامین اجتماعی

به حزب کمونیست کارگری بپیوندید

جهان کنونی در چنبره نظامی ضد انسانی به بند کشیده شده است. انسان امروز علم را به اوجی باور نکردنی رسانده. از فتح آسمانها و کهکشانها سخن میگوید، در سرعت دارد با نور مسابقه میگذارد، موجود زنده خلق میکند، قدرت تولید خویش را طی ده سال صدها برابر کرده است، سراسر زمین را با تفاوت ثانیه ها به هم پیوند داده است و … این روند پیشرفت در همه زمینه ها گویی پایانی ندارد. اما در همین جهان کنونی طبقه ای دارد حکومت میکند که تنها نقش ترمز و مانع زندگی و پیشرفت و انسانیت است. طبقه مفت خور و بی خاصیت و حریص سرمایه دار! می چاپد و میکشد و تعصب می پرورد و تفرقه می اندازد و جنگ می آفریند، و انسان مدرن امروزی را در زندان کشورها و مرزها و سیاه چال سرمایه ها و سودها به خفقان رسانده است. این بند و زندان و تنگنای سرمایه را باید از هم گسست! نظامی تازه، جامعه ای بدون دیوارها و مرزها و جنگها، دستهایی به هم پیوسته، و انسانهایی همبسته و شاد و مرفه و فارغ بال، نیاز گریز ناپذیر امروز است.

حزب کمونیست کارگری پاسخی به این نیاز است. حزب دنیایی انسانی! حزب بی مرزها! حزب اعماق! حزب جارو کردن تعصبات و مقدسات و تابوهای قرون توحش! حزبی که میخواهد انسان را از بند و زنجیر ستمگری و زندان و اعدام و تعصبات ناسیونالیستی و مذهبی و قومی برای همیشه خلاص کند. حزب مردمی که نیازهای ابتدایی شان پایمال میشود! صدایشان بازتاب نمی یابد! می آفرینند و محرومند! میسوزند و نمیسازند! گرسنه اند و از پای در نمی آیند. حزب کسانی که میجنگند و انتقام نمیگیرند! در بندند و آزادی را برای همگان میخواهند. این حزب، حزب رفاه برای همگان، حزب شادی و لبخند و مهر و دوستی، حزب ٩٩ درصدی ها، حزب انقلاب، حزب کارگران، حزب کمونیستهای کارگری است!             به حزب کمونیست کارگری بپیوندید!

 آموزش رایگان حق همه کودکان است

حق برخورداری از آموزش مناسب یکی از ابتدایی ترین حقوق انسانی است. این حقی است که مردم در بسیاری نقاط جهان به دولتها تحمیل کرده اند. در ایران اما هزینه تحصیل کودکان، باری سنگین بر دوش خانواده هاست. صدها هزار کودک به دلیل فقر خانواده از مدرسه رفتن محرومند. کودکان بسیاری ناچارند از سنین بسیار پایین کار کنند تا به نان شب خانواده کمک کنند. دهها هزار کودک بعنوان “کودک کار و خیابان” شناخته میشوند و از  همه زندگی و تامین و شادی کودکانه محرومند و مورد انواع تعرضات قرار میگیرند. هزاران کودک به دلیل اینکه پدر و مادرهایشان زاده افغانستان و کشورهای دیگر هستند توسط حکومت اسلامی از حق درس خواندن محروم شده اند.

 همه کودکان بدون هیچ استثنائی حق دارند از آموزش رایگان و با استاندارد بالا برخوردار شوند. دولت موظف است شرایط تحصیل همه کودکان را مهیا کند۔

حزب کمونیست کارگری ایران

***

تحصیل رایگان برای همه کودکان

این حق بی چون و چرای کودکان است که از زندگی ای شاد و امکان تحصیل رایگان برخودار شوند۔

این خواستها را فعالانه مورد دفاع قرار دهیم:

١- تحصیل رایگان برای همه کودکان و ممنوعیت هر نوع اخاذی به اسم شهریه یا تحت عناوین دیگر

٢- پرداخت کمک هزینه های لازم برای تضمین استاندارد بالای زندگی کودکان

٣- جدایی مذهب از آموزش و پرورش

٤- لغو کلیه قوانین و مقرارتی که ناقض اصول آموزش و پرورش علمی و غیر مذهبی هستند

٥- پایان دادن به کنترل و تفتیش دولتی در مدارس

حزب کمونیست کارگری ایران

 

 ***

رفاه و خوشبختی همین امروز ممکن است

 عامل فقر جمهوری اسلامی و نظام کثیف سرمایه داری است. با سرنگونی این حکومت و با مصادره اموالی که سران رژیم، آیت اله ها، رانت خواران و میلیاردرها غارت کرده اند، میتوان بلافاصله آب و برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را برای همه جامعه رایگان کرد. با میلیاردها دلاری که هر ماه صرف زندان و سرکوبگران میشود میتوان برای همه مردم مسکن مناسب ساخت. با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهبی از خزانه مملکت میتوان زندگی شاد و انسانی برای همه کودکان فراهم کرد. نیروی کار و متخصص و منابع و امکانات کافی برای خوشبختی همه مردم وجود دارد. باید جمهوری اسلامی را از سر راه برداشت.

برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد جامعه ای انسانی،

برای تحقق رفاه و آزادی و برابری،

به حزب کمونیست کارگری بپیوندید!

سایت حزب: http://www.wpiran.org

تلفن تماس با حزب کمونیست کارگری ایران ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

کانال جدید را به دیگران خود معرفی کنید.

 ***

رفاه و خوشبختی همین امروز ممکن است

 با سرنگونی جمهوری اسلامی و با مصادره اموالی که سران رژیم، آیت اله ها، رانت خواران و میلیاردرها غارت کرده اند، میتوان بلافاصله آب و برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را برای همه جامعه رایگان کرد. با میلیاردها دلاری که هر ماه صرف زندان و سرکوبگران میشود میتوان برای همه مردم مسکن مناسب ساخت. با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهبی از خزانه مملکت میتوان زندگی شاد و انسانی برای همه کودکان فراهم کرد. نیروی کار و متخصص و امکانات برای خوشبختی همه مردم وجود دارد. باید جمهوری اسلامی را از سر راه برداشت.

برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد جامعه ای انسانی،

برای تحقق رفاه و آزادی و برابری،

به حزب کمونیست کارگری بپیوندید!

سایت حزب: http://www.wpiran.org

تلفن تماس با حزب کمونیست کارگری ایران ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

کانال جدید را به دیگران خود معرفی کنید.

***

حکومت اسلامی نمیخواهیم

 مذهب در دست جمهوری اسلامی یک چماق است: چماق سرکوب اکثریت عظیم مردم! چماق حمایت از غارتگران و چپاولگران اموال مردم! سنگسار و شلاق و اعدام و تعزیر و قصاص اسلامی را بکار گرفته اند تا از اموال آیت الله ها و صاحبان سرمایه پاسداری کنند.

حکومت آیت اله های میلیاردر را باید بزیر کشید! شر قوانین اسلام را باید از سر جامعه کم کرد!

دست خون آلود مذهب از دولت و جامعه کوتاه!

 

به حزب کمونیست کارگری بپیوندید!

سایت حزب: http://www.wpiran.org

تلفن تماس با حزب کمونیست کارگری ایران ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

کانال جدید را به دیگران خود معرفی کنید.

***

 اعدام قتل عمد دولتی است!

 میگویند هرچه بیشتر اعدام کنیم جرم و جنایت کمتر میشود. این یک دروغ بزرگ است. چه کسی بیشتر از همین اعدام کنندگان یعنی حاکمین مفتخور، قتل و دزدی و تجاوز کرده است؟ اعدام قتل و جنایت دولتی است. پایه اعدام، حاکمیت اقلیت مفتخور و منطق آن انتقام و مقابله به مثل است. اعدام همیشه و همه جا توسط اقلیت نیم درصدی حاکم برای قدرت نمایی علیه مردم بکار رفته است. آمار و شواهد غیر قابل انکار میگوید تا اعدام یعنی قتل بصورت دولتی و قانونی در جامعه هست، جنایت غیر دولتی نیز در حال رشد خواهد بود. ریشه جنایت و جرم در جامعه، خود حاکمیت ناعادلانه مفتخوران سرمایه دار است.

برای دست یابی به جامعه ای بری از قتل و جنایت و انتقام، باید در قدم اول جلوی قتل دولتی بایستیم.

به اعدام نه بگوییم! به اعدام کنندگان نه بگوییم! نگذاریم بیش از این کشتار کنند! چوبه های دار را برسرشان خراب کنیم! راه ریشه کردن جرم و جنایت، برپایی جامعه ای انسانی و آزاد و مرفه است.

زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه ای انسانی!

نابود باد جمهوری اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

 

سایت حزب: http://www.wpiran.org

تلفن تماس با حزب کمونیست کارگری ایران ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

کانال جدید را به دیگران خود معرفی کنید.

***

علیه اعدام

مردم!

به اعدام نه بگویید. به اعدام کنندگان نه بگویید. جلوی کشتار دولتی را بگیرید. اراذلی را که در کنار چوبه های دار عربده کشی میکنند طرد کنید! همچون مردم سیرجان چوبه های دار را باید بر سرشان خراب کرد! اعدام قتل عمد دولتی است. اعدام ابزار قدرتنمایی حکومت جنایتکاران سرمایه دار علیه خود شماست. ندیده ایم که هروقت میخواهند اعتراض و مبارزه کارگران و زنان و جوانان علیه فقر و گرسنگی و بیکاری و زندان را عقب برانند، چوبه های دار را برپا میدارند و اعدامها را گسترش میدهند؟

 میگویند اعدام برای نجات جامعه از قتل و جنایت ضروری است. این یک دروغ بزرگ است. کدام جامعه تاکنون با اعدام و انتقام، از جنایت رها شده است؟ ریشه همه جنایتها خود حاکمیت ناعادلانه یک دسته مفتخور و دزد بر اکثریت جامعه است. ریشه جرم و جنایت و قتل حاکم شدن یک مشت قاتل و دزد بر اکثریت جامعه است. همین ریشه را باید خشکاند. برای خلاصی از جنایت و قتل در قدم اول باید قاتلین و دزدان را از قدرت بزیر کشید.

 حزب کمونیست کارگری ایران

سایت حزب: http://www.wpiran.org

تلفن تماس با حزب کمونیست کارگری ایران ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

کانال جدید را به دیگران خود معرفی کنید.

 ***

 سوسیالیسم راه نجات ما است!

 ٣١ سال است از زندگی ما دزدیده اند. اقلیتی مفتخور میلیاردر شده اند و اکثریت کارگر و زحمتکش سفره هایشان تماما خالی شده است. سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خیابان رها کرده اند. ثروت های مملکت را قشر کوچکی بالا کشیده اند و ما را از هست و نیست ساقط کرده اند.

 سپاه و بسیج و اطلاعات و نیروی انتظامی و مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ایم آنها را به جان ما انداخته اند. دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شلاق و جریمه های سنگین محکوم کرده اند.

 گله آخوند تربیت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همین زندگی جهنمی رضایت بدهیم. رسانه هایشان مدام دروغ میگویند و وعده های توخالی میدهند. سعی میکنند مردم را از کمونیسم و کمونیست ها بترسانند تا سرمایه داری را حفظ کنند و ثروت خود را افزایش دهند.

 گولشان را نخوریم، اراجیف شان را باور نکنیم. تا سرمایه داری و دولت سرمایه داران سر کار است، سهم ما از زندگی همین است. راهی جز سوسیالیسم برای پایان دادن به سرمایه داری و فقر و نابرابری و بیکاری و زندان و شلاق و شکنجه نداریم. یا سرمایه داری و حکومت دزدان اسلامی یا سوسیالیسم و رفاه و آزادی.

مرگ بر سرمایه داری و دولت دزد سرمایه داران!

زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد حزب کمونیست کارگری!

سایت حزب: http://www.wpiran.org

تلفن تماس با حزب کمونیست کارگری ایران ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

کانال جدید را به دیگران خود معرفی کنید.

 *** 

سوسیالیسم راه نجات ما است

 ٣١ سال است زندگی ما را تباه کرده اند. اقلیتی مفتخور میلیاردر شده اند و اکثریت کارگر و زحمتکش از هست و نیست ساقط گشته اند. ما را به فقر محکوم کرده اند و با استثمار ما برای خود بهشتی ساخته اند.

 آخوند و آیت اله و مشتی شیاد پروار کرده اند که برای حفظ ثروت هایشان و نظام کثیف شان، دروغ و خرافه تحویل مردم بدهند و علیه کمونیست ها رجز بخوانند. نیروی مسلح و وزارت اطلاعات سازمان داده اند که هر وقت اعتراض کردیم آنها را به جان ما بیندازند. قانون و دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به اعدام و زندان و شکنجه محکوم میکنند.

 راهی جز ویران کردن این نظام غیر انسانی و سرنگونی این حکومت نداریم.

 یا حکومت اسلامی و سرمایه داری و فقر و تحقیر و بی حقوقی، یا سوسیالیسم و جامعه ای آزاد و برابر و انسانی.

زنده باد انقلاب انسانی برای حکومت انسانی!

زنده باد سوسیالیسم!

حزب کمونیست کارگری ایران

 سایت حزب: http://www.wpiran.org

تلفن تماس با حزب کمونیست کارگری ایران ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

کانال جدید را به دیگران خود معرفی کنید.

*** 

زندگي انساني حق مسلم ماست

 اين شعار اعتراضات ما كارگران و معلمان است. اين خواست قلبي همه ما مردم است. ما مصمميم انقلابمان را تا به زير كشيدن كامل حكومت اسلامي سرمايه داران و آيت الله هاي مفت خور و رسيدن به اهداف انساني مان تداوم بخشيم. ما انسانيم و حق بي چون و چراي خويش ميدانيم در جامعه اي آزاد و مرفه و برابر زندگي كنيم. جامعه اي كه انسان و پاسخگويي به نيازهاي همه انسانها اساس آنست. جامعه اي كه در آن مسكن و غذا و پوشاك و درمان و تحصيل با استاندارد قرن بيست و يكم حق تك تك شهروندان است. جامعه اي كه در آن آزادي بي قيد و شرط است، انديشيدن بي قيد و شرط است، ستم و استثمار و تبعيض عليه شهروندان تحت هر عنواني ممنوع است. آينده از آن ماست.

زنده باد انقلاب انساني براي يك جامعه انساني

زنده باد سوسياليسم

حزب كمونيست كارگري ايران

سایت حزب: http://www.wpiran.org

تلفن تماس با حزب کمونیست کارگری ایران ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

کانال جدید را به دیگران خود معرفی کنید.

*** 

زندگي انساني حق مسلم ماست

 اين شعاري است كه ما كارگران و معلمان در اعتصابات و تجمعاتمان بارها فرياد زده ايم. ما كارگريم، معلميم پرستاريم، بيكار شدگانيم، باز نشستگانيم، زنيم، مرديم، دختريم، پسريم، مردميم انسانهاييم. جامعه ماييم. برده و بنده كسي نيستيم. ثروتهاي جامعه از آن همه ماست. ميخواهيم در رفاه و شادي، با منزلت و حرمت انساني زندگي كنيم. ميخواهيم جامعه اي بسازيم كه در آن منزلت و آزادي و رفاه حق بي چون و چراي همه شهروندان است.

بيش از سي سال است يك لشكر بيرحم جهل و چپاول، بعنوان حكومت، چنگال خودرا بر جامعه ما افكنده است و با بيرحمي اي باور نكردني تلاش ميكند هرچه بوي انسانيت ميدهد را از ما بگيرد. شمشير مذهب و خرافه و سنتهاي عهد عتيق را برافراخته اند و ما را موجوداتي ناقص العقل و بدون شعور مي پندارند كه بايد آنگونه باشيم كه آنها ميخواهند، آن را بينديشيم كه آنها ميخواهند، از ثروتها هيچ نخواهيم و بي عدالتي ها و ثروت اندوزي اقليت بي خاصيت مفتخور و حريص را بعنوان مشيت الهي بپذيريم. نان را از سفره هايمان برگرفته اند، حسرت و محروميت را به سراپاي وجود كودكانمان رانده اند. خودرا صاحب همه چيز ميدانند و ما مردم را بي اختيار و بي اراده و بدون حق برخورداري از حداقل معيشت و رفاه ميدانند.

 عليرغم سي سال بيرحمي بي انتها و جنايت بي حد و حصر اما، توقع و انتظار ما از زندگي را نتوانسته اند نابود كنند. فرياد و اعتراض و جدال ما را نتوانسته اند خاموش كنند. ما جدال كرده ايم و خواهيم كرد. ما انقلابي را آغاز كرده ايم كه گرچه هنوز ناتمام مانده است، اما  قدرت عظيم ما را به خود ما و به حكومت منحوس و مذهبي سرمايه داران نشان داد. اتحاد ميليونها نفري ما و اراده همگاني مان را متبلور كرد. ما مصميم كه اين انقلاب را تا به آخر، تا به زير كشيدن حكومت مذهبي مفتخوران و رسيدن به اهداف انساني مان يعني جامعه اي آزاد و مرفه و برابر تداوم بخشيم. جامعه اي كه انسان و پاسخگويي به نيازهاي همه انسانها اساس آنست. جامعه اي كه در آن مسكن و غذا و پوشاك و درمان و تحصيل با استاندارد قرن بيست و يكم حق تك تك شهروندان است. جامعه اي كه در آن آزادي بي قيد و شرط است، انديشيدن بي قيد و شرط است، ستم و استثمار و تبعيض عليه شهروندان ممنوع است. با گامهايي محكم و عزم و اراده اي آهنين به پيش ميرويم. آينده از آن ما مردم است.

زنده باد انقلاب انساني براي يك جامعه انساني

زنده باد سوسياليسم

حزب كمونيست كارگري ايران

سایت حزب: http://www.wpiran.org

تلفن تماس با حزب کمونیست کارگری ایران ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

کانال جدید را به دیگران خود معرفی کنید.

 ***

 جمهوری اسلامی عامل همه مصیبتهای مردم است

ننگ بر گرانی و عاملین آن

 كارگران! معلمان! پرستاران! شاغلین! بیكاران! مردم محروم!

 گرانی هرروزه و بیکاری و فقر و نداری زندگی همه ما را به درد و عذاب تبدیل كرده است. تا این حكومت دزدان و مفتخوران حریص و میلیاردر هست، اوضاع هرروز بدتر و بدتر خواهد شد. تنها راه نجات ما از این فقر و گرانی و حسرت و محرومیت این است كه خشم مان را فرو نخوریم. اعتصاب كنیم! اعتراض كنیم! به مفتخوران حاكم هرچه سزایشان است با صدای بلند بگوییم! كوچه و خیابان و كارخانه و صف خرید و همه جا را به كانونهای اعتراض و حق خواهی تبدیل كنیم. تك تك ما مردم حق داریم نه فقط نان و میوه و خانه و كاشانه مناسبی داشته باشیم، بلكه زندگی مرفه و شاد حق ماست. برخورداری از همه نعمات حق ماست. برخورداری از پزشك و داروی رایگان حق ماست. تحصیل رایگان و مناسب حق همه فرزندان ماست. استراحت و تفریح و مسافرت و استفاده از آخرین دستاوردهای زندگی حق همه ماست. هیچ تك نفری چه شاغل چه بیكار چه بیمار و چه معلول، در این جامعه نباید گرسنه و محروم و حسرت كشیده بماند. ما انسانیم و زندگی انسانی حق بی چون و چرای تك تك ماست. این حكومت و این نظام ناعادلانه سرمایه داری را میتوانیم درهم بكوبیم و جامعه ای آزاد و شاد و مرفه و انسانی برپا داریم.

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه ای انسانی!

زنده باد سوسیالیسم!

حزب كمونیست كارگری ایران

***

 ننگ بر گراني و عاملين آن

 كارگران! معلمان! پرستاران! شاغلين! بيكاران! مردم محروم!

گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را به درد و عذاب تبديل كرده است. تا اين حكومت دزدان و مفتخوران حريص و ميلياردر هست، اوضاع هرروز بدتر و بدتر خواهد شد. ثروتهاي ميلياردي آنها تماما حاصل دزدي نان شب فرزندان ماست. و ما مانده ايم و درد عميق و خشم بي انتهايمان.

تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسرت و محروميت كه هرروز غير قابل تحمل تر ميشود، اينست كه خشم مان را فرو نخوريم. داد بزنيم! فرياد بزنيم! اعتصاب كنيم! اعتراض كنيم! به مفتخوران حاكم هرچه سزايشان است با صداي بلند بگوييم! كوچه و خيابان و كارخانه و صف خريد و همه جا را به كانونهاي اعتراض و حق خواهي تبديل كنيم. هم اينك اينجا و آنجا اعتصابات كارگري و اعتراضات و بيرون ريختن فرياد خشم عليه مسببين اين اوضاع هرروز مشاهده ميشود. و همين را بايد ميليوني و سراسري كرد.

 تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و ميوه و  خانه و كاشانه مناسبي داشته باشيم، بلكه زندگي مرفه و شاد حق ماست. برخورداري از همه نعمات حق ماست. برخورداري از پزشك و داروي رايگان حق ماست. تحصيل رايگان و مناسب حق همه فرزندان ماست. استراحت و تفريح و مسافرت و استفاده از آخرين دستاوردهاي زندگي حق همه ماست. هيچ تك نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمار و چه معلول، در اين جامعه نبايد گرسنه و محروم و حسرت كشيده بماند. ما انسانيم و زندگي انساني حق بي چون و چراي تك تك ماست.

 اين حكومت و اين نظام ناعادلانه سرمايه داري را ميتوانيم درهم بكوبيم و جامعه اي آزاد و شاد و مرفه و انساني را برپا داريم.

زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني!

زنده باد سوسياليسم!

حزب كمونيست كارگري ايران

سایت حزب: http://www.wpiran.org

تلفن تماس با حزب کمونیست کارگری ایران ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

کانال جدید را به دیگران خود معرفی کنید.

 ***

ديگر نمي پذيريم!

 ٨ مارس روز اعلام رهايي قطعي زنان از تبعيض و بردگي جنسي است. زن و مرد با هم برابرند! در خانه، در خانواده، در آشپزخانه، در جامعه، در حقوق، در پوشش، در سفر، در نگهداري از كودكان، در سكس، و در همه جاي جهان! ديگر نمي پذيريم كه افكار و سنتهاي پوسيده و منفور تاريخ قبايل را بعنوان قانون و حقوق و شئون امروز به ما تحميل كنند. ما ميشوريم! ما انقلاب ميكنيم! ما خرافه  و جهل و سنتهاي مذهبي ضد زن را تماما به زباله دان ميريزيم! آن نيروها و مغزهاي كپك زده اي كه نميتوانند زن را چون انسان ببينند بايد فكري بحال خود بكنند. ما زنان، ما انسانهاي آزاده، ما مردم ديگر يك ذره تبعيض و تحقير را نمي پذيريم! جامعه اي برابر و انساني حق ماست و آنرا با دستهاي خويش برپا ميداريم!

زنده باد ٨ مارس روز جهاني زن!

***

عليه حكومت گراني و فقر بپاخيزيم

 كابوس گران شدن هرروزه كالا ها براي كارگران و مردم زحمتكش ايران پاياني ندارد. مردمي كه با محروميت و نداري روز را به شب ميرسانند، صبح روز بعد متوجه ميشوند كه امروز توان خريدشان حتي به همان حد بخور و نمير ديروز هم نميرسد. زيرا همه چيز در عرض چند ساعت باز هم گرانتر شده است. گراني براي عده اي مفتخور و حكومتي و سرمايه دار و بازاري، توليد كننده مكنت و ثروت هرروز فزاينده است، اما براي كارگري كه دستمزدش چندين برابر زير خط فقر است، براي معلم و پرستار و كارگر بيكار و كارمند فقير، گراني يعني كم شدن چند قلم از سفره في الحال فقيرانه اش. در ايران امروز بدون اغراق اكثريت مردم از تامين پايه اي ترين و ابتدايي ترين نيازهاي خود نظير تهيه غذاي كافي براي خانواده، تحصيل كودكان، مسكن مناسب، درمان و دارو، و امثال اينها محرومند و بايد مدام حسرت بكشند.

 گراني و فقر در ايران براستي دارد ميكشد، نابود ميكند، خانواده ها را از هم ميپاشد، ميليونها كودك را از تحصيل و شادي محروم ميكند، تن فروشي را گسترش ميدهد، جوانان را معتاد ميكند، افراد را به خودكشي وا ميدارد، و زندگي دهها مليون نفر را با حسرت و غم و رنج و عذاب آغشته ميكند.

 كل اين درد و عذاب بيش از همه سهم طبقه ما طبقه كارگر است. سهم آنهايي است كه خود همه نعمات را توليد ميكنند. نفت را از زير زمين بيرون ميكشند، خانه ها و ويلاها را ميسازند، خوراكي ها و غذاها را آماده ميكنند، كودكان را آموزش ميدهند، بيماران را مراقبت ميكنند، و هر محصول و كالاي مثمر ثمري با رنج و تلاش آنها ساخته ميشود. طبقه كارگر قرباني اصلي گراني و فقر در اين نظام توحش سرمايه داري تحت حكومت اسلامي است.

 همه ما ميدانيم كه عامل اين همه مشقت و درد و عذاب ما چه كساني هستند. حكومتشان را ميشناسيم. اسلام و آخوندهاي ميلياردرشان را ميشناسيم. مجلس و قوه قضائیه شان را میشناسیم. نيروي سركوبشان را ميشناسيم. رسانه هایشان را میشناسیم. مي بينيم كه چگونه اين طيف مفتخور جنايتكار دست به دست هم داده اند تا از اين چپاولگري از دسترنج ما حفاظت كنند.

 ما بسياريم! بارها ديده ايم كه وقتي پا به ميدان بگذاريم اين خيل مزدوران و اجير شدگان و حاكمين لرزه بر اندامشان مي افتد. راه ما تنها و تنها همين است كه متحد شويم. حقوقمان را بشناسيم. عزممان را جزم كنيم و اين حكومت اسلامي مفتخوران سرمايه دار را به زير بكشيم.

 زندگي انساني و بدور از فقر و محروميت حق همه ماست. غذا و پوشاك كافي و مناسب حق بديهي ماست. مسكن مناسب حق همه ماست. بهداشت و درمان رايگان حق تك تك ماست. تحصيل رايگان حق تك تك كودكان ماست. تفريح و مسافرت و استفاده از آخرين استاندارهاي زندگي انساني حق همه ماست. بايد همين ها را با صداي بلند در مقابل حاكمين فرياد بزنيم. نبايد بگذاريم اين شرايط نكبت اري كه اين حكومت كثيف و صاحبان سرمايه و آخوندهاي ميلياردر به ما تحميل كرده اند انتظاراتمان از زندگي را پايين بياورد. بايد عزم كنيم كه به اين جهنمي كه برايمان خلق كرده اند با اتحاد و تشكل و عزم خود پايان دهيم. بايد با اعتماد به نفس پا به ميدان بگذاريم و عزم كنيم كه به رنج دهها ساله خود براي هميشه مهر پايان بزنيم و جامعه اي بسازيم كه در آن يك اقليت سرمايه دار و مفتخور حاكم نباشد.

 ما بايد متحد شويم. ما بايد بر حقوق پايه اي مان پافشاري كنيم. ما بايد انقلاب كنيم. و به اين رنج و بي عدالتي و زورگويي و بي تاميني، به اين جهنم ضد انساني پايان دهيم. و … ما ميتوانيم!

 زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني

زنده باد سوسياليسم!

حزب كمونيست كارگري ايران

***

نه اتمی نه تحریم، زندگی انسانی

کارگران! مردم شریف!

 اگر ما مردم فعالانه و متحدانه برای دفاع از زندگی خود پا به میدان نگذاریم، سیر  اوضاع و سیاستهای حکومت اسلامی هرروز ما را بیشتر به فقر و بیکاری و تباهی خواهد کشاند و حتی احتمال شعله ور شدن جنگ و تقابل نظامی نیز منتفی نیست. باید از نان و زندگی و ایمنی خود دفاع کنیم. ما نه انرژی هسته ای میخواهیم و نه مسئول درهم ریختگی اقتصادی هستیم. باید نسبت به این گرانی سرسام آور و هرروز فزاینده اعتراض کنیم! نسبت به بیکاری میلیونی و نبود بیمه و تامینات اجتماعی اعتراض کنیم. به حقوقها و دستمزدهای نازل اعتراض کنیم! قبض های آب و برق و گاز و طلبهای دولتی را نپردازیم! به حکومتیان بگوییم و اعلام کنیم که یک ذره حاضر نیستیم به خاطر ماجراجویی های رژیم از نان شب و نیازهای اولیه مان بزنیم! با اعتراضات هرروزه خود فضا را بر این حکومت آیت الله های میلیاردر و سرمایه داران مفتخور تنگ کنیم. و با قیام و انقلابمان کار آنها را تمام کنیم.

زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه ای انسانی

زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری ایران

***

اين بساط را بايد جارو كرد

خودشان هم اعتراف ميكنند كه اين انتخابات نيست، یک نمایش مضحک است. در جامعه ای که از کوچکترین آزادیها خبری نیست، هر نوع انتخاباتی بی معنی است. صندوق راي ميگذارند كه اين بساط را انتخابات جابزنند. انتخاب ما مردم جارو كردن كل اين سيستم و اين بساط مسخره است.

***

انتخاب ما سرنگوني جمهوري اسلامي است

خاصيت انتخابات نمايشي رژيم براي ما مردم فقط شدت يافتن نزاعهاي دستجات حكومتي با يكديگر است. آنها به جان هم مي افتند ما فرصت ميكنيم بلند تر مرگ بر ديكتاتور بگوييم. اين بار ديكتاتور و نظام و همه جناحهاي حكومتش واقعا بايد بروند.

***

زنده باد اول مه روز جهاني كارگر

 اول مه روز نمايش اتحاد و عزم طبقاتي ماست. عزم پايان دادن به سيطره اقليت بي خاصيت مفتخور بر كل سرنوشت بشريت. عزم برپايي جامعه و دنيايي آزاد و برابر و شاد. ما همه كارگران شاغل و بيكار، معلمان و پرستاران همه مردم زحمتكش و محروم بايد در اين روز در تجمعات بزرگ و كوچك گرد هم آييم. جشن بگيريم، قطعنامه بدهيم، سخنراني كنيم، و اعلام كنيم كه محروميت و سركوب و زندگي زير خط فقر و اين جهنم ضد انساني و غير عادلانه را ديگر نمي پذيريم.

 زنده باد انقلاب كارگري، زنده باد سوسياليسم

حزب كمونيست كارگري ایران 

***

بيانيه حزب كمونيست كارگري

در مورد چشم انداز اوضاع سياسي در ايران

 روند اوضاع سياسي در ايران بسرعت به سمت يك رودررويي گسترده و جدي مردم با حكومت اسلامي به پيش ميرود. هركس كه به اوضاع در ايران نگاهي بيندازد، بي ترديد وضعيت سياسي را به شدت شكننده و بي ثبات خواهد ديد. برجسته ترين شاخص هاي اين بي ثباتي، در هم ريختگي صفوف حكومت، فلج و از هم پاشيدگي اقتصادي، و فضاي گسترده خشم و اعتراض عمومي عليه حاكمين است.

 نهادهاي حكومتي نظير مجلس اسلامي، رئيس جمهور و نيروهاي سركوب و امام جمعه ها، بر سر همه چيز از اقتصاد و بانك مركزي و صندوق تامين اجتماعي و يارانه ها گرفته تا انتخابات و نحوه استخدامها و استانداريها و بانكها و سياست خارجي و غيره با هم گلاويز ميشوند و هركدام از سنگر جداگانه اي به هم چنگ و دندان نشان ميدهند. از ولي فقيه شان هم كه مدام بر آرامش و مخفي نگه داشتن اختلافات تاكيد دارد كاري ساخته نيست. پرونده هايي كه اينها از دزديها و فساد و بذل و بخششهاي ميلياردي يكديگر و يا مقامات سابق حكومت رو ميكنند، براستي بي سابقه است. تمام تلاش سران حكومت اين است كه كاري كنند كه اين اختلافات به نمايش انتخاباتي كه چند ماهي بيشتر به موعد برگزاري آن نمانده، سرايت نكند. اقدام مضحك برگزاري “مجالس شبانه” ميان مجلسي ها و دولتي ها و با پا در مياني ريش سفيدان قوم، و شاخ و شانه كشيدنهاي بلافاصله بعد از آن بارديگر نشان ميدهد كه اين تقلاها براي آرام كردن اين جنگ و نزاع مطلقا پوچ و بيهوده است.

 در اين شرايط وضعيت اقتصاد بحران زده حكومت با گسترش نزاع نهادهاي اجرايي و قانونگزاري و مالي، دچار آشفتگي باور نكردني اي شده و تحريمهاي بين المللي نيز كه هرروز گسترده تر ميشود، اين آشفتگي و فلج اقتصادي را عمیقا تشديد كرده است. طرح كذايي “هدفمند كردن يارانه ها” كه به زعم حكومتيان قرار بود با تحميل رياضت اقتصادي به مردم، اقتصاد جمهوري اسلامي را از ركود و بحران بدر آورد و احيا كند، يك كانون داغ جنگ و كشاكش سران حكومت است. مجلس با اشاره به بحران زا بودن و هزينه بردار بودن آن ميخواهد آنرا متوقف كند و دولت ميخواهد با تاكيد بر ادامه آن و متهم كردن طرف مقابل به كارشكني، گناه شكست اين طرح را به گردن مجلس بيندازد.

 كل اين در هم ريختگي اقتصادي و قطع يارانه ها و تحريمها و فلج اقتصادي، فشار اصليش بر دوش كارگران و اكثريت مردم است. گراني سرسام آور، بيكاري چندين ميليوني، نبود هيچگونه تامين اجتماعي، معضل دسترسي به دكتر و دارو و كلا فشارهاي اقتصادي دارد كمر خانواده ها را خرد ميكند و به فقر و محروميت ابعادي غيرقابل تصور ميدهد.

 در واقع جنگ و كشاكش جناحهاي حكومت همچون هميشه بازتاب خشم و نفرت عمومي مردم عليه حكومت است. و در حاليكه ميليونها نفر از كارگران و مردم از فشار گراني و فقر جان به لبشان رسيده و خشم خود را عليه حاكمين بروز ميدهند، باندهاي حكومتي هركدام تلاش ميكنند گناه اين وضعيت را به گردن دزديها و فساد و چپاولهاي طرف مخالف خود بيندازند و گريبان خود را خلاص كنند.

 كل اين شرايط مساله نان و تامين اقتصادي را به مركز سياست در ايران رانده است و همه چيز گوياي اين است كه جدال مردم با حكومت و صاحبان سرمايه ها براي دفاع از معيشت و تامين اقتصادي، روز به روز گسترش بيشتري خواهد يافت. در كنار اعتراض به سركوب و آپارتايد جنسي و زندان و اعدام، اعتراض به فقر و بيكاري و نداري به يك محور مبارزه گسترده توده هاي مردم عليه جمهوري اسلامي تبديل ميشود. و در شرايطي اين تحول صورت ميگيرد كه جمهوري اسلامي  در تنگنای ورشكستگي ماليش ميخواهد  یارانه های نقدی  را كاهش دهد يا كاملا قطع كند و بیش از ٧٠ ميليون مردمی که شامل این طرح میشوند و فی الحال تحت فشار افزایش هر روزه قیمتها کمرشان خرد شده است را با گراني و تورم افسار گسيخته بحال خود رها كند.

 يك جنگ جدي ميان كارگران و اكثريت مردم از يك طرف و كل حكومت از سوي ديگر بناگزير در چشم انداز قرار دارد. جمهوري اسلامي ميخواهد با توسل به گسترش اعدامها و بگير و ببندها جامعه را مرعوب كند. اما فضاي خشم و نفرت عمومي و كل اين شرايط بهم ريختگي صفوف حكومت و انزواي بين المللي جمهوري اسلامي، اين جنايات و اعدامهاي حكومت را نيز به موضوع اعتراض و مبارزه گسترده تبديل ميكند. این مبارزه فی الحال آغاز شده و در جريان است.

 در اين شرايط اين بسيار مهم و حياتي است كه جنبش و اعتراضات توده اي با افقي روشن و راديكال به پيش رود. راه خلاصي كارگران و كل جامعه از شر نكبت حكومت اسلامي، انقلاب سراسري و همه جانبه براي جارو كردن كل نظام اسلامي و در هم پيچيدن تمام نهادها و قوانين ارتجاعي اسلامي است. جمهوري اسلامي بايد سرنگون شود و پرونده بيش از سي سال چپاول و درنده خويي و قهقراي سرمايه داري در اين كشور براي هميشه بسته شود. و اين نقش فعال و جدي و رهبري كننده طبقه كارگر و كمونيستها را مي طلبد. نسخه هاي پوچ و مسخره “انتخابات آزاد” و “اصلاح رژيم” و امثال اينها، فقط تلاشي براي ابقاي نكبت و رياضت سرمايه داري در پوشش هاي ديگر است. كارگران و مردم اقلیت مفتخور و آقابالا سر نميخواهند. مردم بايد خود سرنوشت خود را از طريق متشكل شدن در شوراهايشان در دست گيرند. اتحاد سراسري همه مردم به جان آمده براي برپايي يك جامعه مرفه و آزاد و انساني هم امكان پذير است و هم بسيار حياتي است. بايد به نسخه هاي تفرقه افكنانه ناسيوناليستي و فدراليستي و قوم گرايانه كه تلاش دارند مردم را در برابر دشمنانشان تحت عنوان ترك و عرب و كرد و بلوچ تكه تكه كنند قاطعانه نه گفت. باندهاي حكومتي هرچه نمايش انتخاباتي نزديك تر ميشود بيشتر به جان هم مي افتند. بايد بازار گرمي هاي انتخاباتي جناحهاي حكومت را از هم اكنون به شكست كشاند و نمايش انتخاباتي شان را قاطع تر از سال ٨٨ بر سر اين حكومت خراب كرد.

 حزب کمونیست کارگری، کارگران و مردم ستمدیده و آزادیخواه را فرامیخواند که حول پرچم نان و آزادی و برابری، آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، لغو آپارتايد جنسي عليه زنان و سرنگونی کل نظام اسلامی با تمام قوا به میدان بیایند و خود را برای انقلاب علیه نظام کثیف و ضدبشری جمهوری اسلامی آماده کنند.

زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني

زنده باد سوسياليسم

 حزب كمونيست كارگري ايران

٥ بهمن ١٣٩١، ٢٤ ژانویه ٢٠١٣